Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Stödet till nya bostäder riskerar slå fel”

Den nya rödgrönrosa majoriteten i Stockholm har en ambitiös färdplan om 140 000 nya lägenheter till 2030. Regeringens nyproduktionsstöd är därför ett efterlängtat besked. Men det finns också en fara i hur produktionsstödet har utformats som kan leda till oavsedda konsekvenser.

Publicerad: 6 maj 2015, 10:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det nya produktionsstödet riskerar att leda till en skevhet på bostadsmarknaden.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenBostadsbyggandeBostäderVänsterpartiet

Det stora antal bostäder som planeras i Stockholm de närmaste åren kommer sätta ett stort avtryck i stadens bostadsbestånd. Vi har därför en unik möjlighet att nu komplettera det som saknas för att bygga en stad för alla stockholmare.

Eftersom det är unga som står längst ifrån bostadsmarknaden har fokus legat på små lägenheter både i Stockholms budget och nu på riksplanet. I sak är det helt rätt, men produktionsstödets utformning är problematiskt. I det förslag som lanserats klingar stödet av allt eftersom lägenheterna blir större, och avtar helt för lägenheter över 70 kvadratmeter. Här finns en tydlig risk att alla springer på samma boll, och att vi efter några år sitter på än större skevheter i bostadsbeståndets fördelning mellan lägenhetsstorlekarna.

När vi tittar på statistik över bostadsbeståndet i Stockholm, ser vi att det är en stad av små lägenheter redan nu. Ettor, tvåor och treor utgör 78 procent av beståndet. Ettor med kök eller kokvrå utgör 25 procent och tvåor 29 procent. Och problemen blir större när vi går ner och tittar på områdesnivå. Till exempel är det ont om större lägenheter i de alltmer eftertraktade närförorterna i Söderort, något som förhindrar den blandade stad som vi eftersträvar. I små lägenheter bor generellt pensionärer eller unga vuxna. När människor flyttar ihop och skaffar barn, och de barnen blir större, går flyttlassen till stadsdelar med större lägenheter, eller till villaförorterna.

Den förtätning som nu pågår i söderort kan komplettera bebyggelsen genom att bygga större lägenheter, men om byggherrar ska optimera sina intäkter efter regeringens nyproduktionsstöd kommer resultatet snarare bli ytterligare tillskott av ettor och tvåor.

LÄS MER: Bostadsbristen lägger hämsko på hela Mälardalen. 

I grund och botten är frågan om den blandade staden avgörande för Stockholms utveckling. Med homogena områden kommer sociala problem, oavsett områdets sammansättning.

Brist på byggbar mark seglar upp som en av Stockholmsregionens stora flaskhalsar. Vi vill bo kollektivtrafiknära och med närhet till service och kultur. Att vi behöver tränga ihop oss för att klara av ekvationen fortsatt stor inflyttning och bostads- och markbrist samt som stad ta vårt klimatansvar, står bortom tvivel. Men då gäller att vi bygger framtidens lägenheter på ett sätt som gör att villaboende med sitt stora markanspråk konkurreras ut av flerbostadshus för fler barnfamiljer och större hushåll.

I rapporten ”Mellanstaden” av Paradiso arkitekter konstateras att i Stockholmsregionen används 72 procent av den bebyggda markytan av villor, men att endast 22 procent av befolkningen bor där. Det är inte hållbart.

Vi måste också se till hur vi nyttjar bostadsbeståndet för yta i relation till antal rum. Varför inte en fyra i stället för en trea på 80 kvadratmeter eller en femma på 90 kvadratmeter. Ett produktionsstöd som stimulerar yteffektivitet i stället för enbart små lägenheter skulle för Stockholms del vara positivt.

Visserligen är det i hög grad unga som i dag står utanför bostadsmarknaden men det är inte säkert att ungas boende enbart ska tillgodoses genom nyproduktion. Som exempel på andra lösningar kan nämnas att våra allmännyttiga bolag i dag låter lediga lägenheter under 35 kvadratmeter gå oavkortat till ungdomar under 25 år.

Sen kan vi också konstatera att vi i dag bygger för dyrt. Det är angeläget att politiken och branschen tar krafttag för att pressa kostnader och i förlängningen hyror. I Stockholms stad har vi gett våra allmännyttiga bostadsbolag i uppdrag att ta fram ett nytt typhus som ska kunna byggas i längre serier med både kvalitet och prispress. Det är ett sätt att förverkliga allas rätt till ett boende med god kvalitet till en rimlig kostnad.

Det är inga enkla utmaningar vi står inför men om regeringens satsning på bostadsproduktion är ett startskott för en återupprättad statlig bostadspolitik bådar det gott. Nu är det viktigt att regeringen granskar den rådande situationen och vågar göra justeringar. Stockholm måste få förutsättningarna att bygga effektivt. Kan vi bygga en blandad stad har hela regionen mycket att vinna.

Ann-Margarethe Livh, bostads- och demokratiborgarråd (V) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev