söndag24 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Staten ska inte tvinga kommuner bygga bostäder

Nya regler krävs för att underlätta kommunernas bostadsplanering, föreslår SKL som en åtgärd av flera för att öka tillgängligheten av bostäder.

Publicerad: 1 februari 2016, 15:57

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Allt för länge har kommunerna fått bära hundhuvudet för systemfelen på svensk bostadsmarknad.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeByggreglerBostadspolitikBostadspolitiken

Med ena handen hindrar staten kommuner att planera för nya bostäder där företag vill bygga. Med den andra vill man nu tvinga kommuner att se till att bostäder byggs. Det är inte acceptabelt.

De bostadspolitiska samtalen mellan regeringen och oppositionen är nu igång. Inför dessa samtal har regeringen sagt sig vara beredd att införa tvång mot kommunerna i bostadsbyggandet. Bostadsministern har till och med talat om att använda sanktioner.

Det kan uppfattas som att regeringen vill tvinga landets kommuner att bygga fler bostäder. Men kommuner bygger inte bostäder. Det gör företag.

De allmännyttiga bostadsföretagen ägs förvisso av kommuner. Men dessa är enligt lag skyldiga att agera på marknadsmässiga villkor, alltså precis som alla andra privata företag. Själva byggandet kan staten med andra ord inte tvinga fram.

Kvar återstår alternativet att förelägga kommuner att ta fram detaljplaner, som anger hur mark ska bebyggas. Men ett sådant föreläggande vore inte acceptabelt.

Även om kommunernas planberedskap generellt sett är god, så är det ett stort problem att just staten själv hindrar planering av nya bostäder där företag helst vill bygga.

Som exempel täcker de statliga riksintressena 55 procent av landets yta. En enkätstudie som SKL har gjort visar att statens hantering av riksintressen fördröjde byggstarten av 14 600 bostäder bland 54 tillväxtkommuner i fjol. Det är över hälften av antalet bostäder som byggdes i dessa kommuner året innan.

På landsbygden, där tillgången till stränder är stor, är strandskyddet ett allvarligt problem.

Sverige har över 400 000 kilometer stränder. Det motsvarar tio varv runt vår planet. Vid varje strandkant råder minst 100 meter generellt byggstopp.

Lägg därtill att bullerreglerna fortfarande är ett hinder för byggande i städer och tätorter. Ett nytt regelverk kom i somras just för trafikbuller. Men det är oklart hur reglerna ska tolkas, och därmed hindras viktiga bostadsbyggen att komma igång.

Allt för länge har kommunerna fått bära hundhuvudet för systemfelen på svensk bostadsmarknad. Regelverk som hindrar byggande där många vill bo är ett allvarligt problem, men det är samtidigt bara ett av flera.

Ska fler kunna få tillgång till en bostad måste regering och riksdag vidta följande åtgärder:

1. Förändra regler som hindrar och fördröjer kommunernas bostadsplanering. Röj upp bland riksintressena, lätta på strandskyddet för byggande på landsbygden och skapa klarhet i bullerfrågan. Minska antalet statliga detaljkrav i bostadsplaneringen och se över regler för överklaganden.

2. Öka rörligheten på bostadsmarknaden. Den så kallade flyttskatten begränsar incitamenten och möjligheterna för människor att flytta från ett hem till ett annat. Färre bostäder frigörs för de som står utanför bostadsmarknaden.

3. Sätt ökat fokus på att stötta de många individer och familjer som har svårt att efterfråga en bostad. Sveriges nationella bostadspolitik behöver också vara en social bostadspolitik – en politik för alla.

Lena Micko, ordförande (S) Sveriges Kommuner och Landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev