Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Sociala bostäder feltänkt vänsterexperiment”

Göteborgs kommuns nya strategi att markanvisa till bostadsbyggare som subventionerar hyran slår fel. Att den rödgröna majoriteten i ett läge med akut bostadskris börjar med ideologiska vänsterexperiment i form av sociala bostäder är fel väg att gå. I stället borde de styrande komma med konkreta förslag på hur staden kan öka byggtakten.

Publicerad: 2 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Göteborgs försök med social housing ger fler problem än fördelar, enligt Hampus Magnusson (M). \


Ämnen i artikeln:

BostäderHyresrätterGöteborgSociala bostäder

I Frihamnen på Hisingen, där en ny stadsdel håller på att ta form, har politikerna bestämt att 500 av de nya hyresrätterna ska ha låg hyra i minst 15 år. Planen är att införa samma modell även i andra nya bostadsområden.

En av Göteborgs största utmaningar är bostadsbristen. I stadens egen bostadsförsörjningsrapport som kom för cirka ett år sedan beskrevs bostadsbristen till runt 20 000 bostäder i Göteborg. Om folkmängden i staden ökar enligt prognos, cirka 6 600 personer i snitt fram till 2025, krävs det därför upp till 4 000 nya bostäder årligen. Samtidigt byggs det bara cirka 2 500 bostäder per år.

Att som det rödgrönrosa styret i Göteborg i det läget, med en akut bostadsbrist, börja med ideologiska vänsterexperiment i form av sociala bostäder menar vi är helt fel väg att gå.

I stället för att komma med konkreta förslag på hur Göteborg kan öka byggtakten och skapa möjligheter att bygga med lägre kostnader fokuserar nämligen de rödgröna sin politik på att vilja markanvisa till byggherrar som är beredda att subventionera hyran ned till max 1000 kr per kvm i 10 procent av de nybyggda lägenheterna, att jämföra med cirkaa 1 600 kronor för andra nybyggda lägenheter. Det skapar en sorts bostäder som vi tidigare haft politisk enighet om att undvika i Sverige samtidigt som konsekvensen blir att vissa hyresgäster får subventionera andra hyresgästers hyra.

En sådan modell med sociala bostäder skapar också flera problem och frågetecken. Det skapar en osäkerhet på byggmarknaden om hur modellen ska fungera som gör att att byggherrar riskerar att söka sig till andra kommuner för att bygga, samtidigt som antalet subventionerande bostäder blir en försvinnande liten del av det totala beståndet.

De juridiska frågetecknen är flera. Hur ska man följa upp hur hyresvärdarna tillämpar modellen med sociala bostäder? Ska det finnas ett tak på hur mycket man får tjäna? Vad händer när en hyresgäst får en högre inkomst eller flyttar ihop med någon som är höginkomsttagare?

Hur ska lägenheterna fördelas, är en annan viktig fråga. Det rödgröna styret i Göteborg lämnar olika besked. I bland formuleras det som att det är en satsning för att möjliggöra bostäder till människor med lägre inkomster, i nästa andetag ska vem som helst kunna bo där, oavsett inkomst. Konsekvensen kan alltså bli att också höginkomsttagare kan få bo i lägenheter som andra hyresgäster tvingas subventionera med sina hyror.

Det finns också en uppenbar risk med såväl inlåsningseffekter – där människor som fått subventionerad hyra inte väljer att byta bostad trots att behovet ändras – som med ökad handel med svartkontrakt. Det senare är redan ett stort problem i Göteborg.

Fokus i Göteborgs bostadspolitik borde istället handla om två saker, dels att öka byggandet generellt, då det idag finns en skriande brist på bostäder i alla prisklasser och upplåtelseformer, samt dels att minska kostnaderna för att bygga och därigenom också hålla nere hyresnivåerna. För att nå det sistnämnda finns flera verktyg att ta till. Branschens olika konceptbostäder för minskade byggkostnader är ett verktyg man kan använda sig mer av. Att arbeta på att hålla nere byggtiden och därmed minska kapitalkostnaderna för byggherrarna är en annan.

Ett tredje viktigt verktyg är att markanvisa till byggherrar som lovar att använda kostnadseffektiva material och metoder och också förbinder sig att bygga högre volymer med bostäder. På det sättet kan hyresnivån hållas nere genom markanvisningen utan att lägenheter vare sig subventioneras eller att kommunen ger sig ut i juridiska gråzoner.

Hampus Magnusson, biträdande kommunalråd (M) Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev