Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Snabba bostäder skapar osunda samhällen

Behovet att bygga bostäder är stort och det är bråttom. Problemet är att ett hem är så mycket mer än en bostad – det behövs även ytor för idrott, rekreation och möten. Med alltför snabba byggprocesser hinner inte städerna bygga den infrastruktur som behövs för ett hållbart samhälle och ett gott hem.

Publicerad: 30 september 2016, 09:39

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Målet 40 000 nya bostäder i Stockholm innebär att det även behövs ca 14 sporthallar, 16 fotbollsplaner, 3 ishallar och 2 simhallar. \


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikSocialdemokraternaModeraternaPlan- och bygglagenBostäder

REPLIK Socialdemokraterna i Stockholms Stad skriver i inlägget Inför snabbspår på bostadsmarknaden att staten bör förse kommunerna med bättre verktyg – ett snabbspår – för att få fram fler bostäder.

Med alltför snabba byggprocesser hinner emellertid inte städerna bygga den infrastrukturen som behövs för ett hållbart samhälle och ett gott hem. Ytor för idrott och rörelse med mötesplatser för gemenskap i föreningslivet är en viktig del för ett hållbart samhälle, men är något som riskerar att offras när städerna ska bygga bostäder i hög takt.

Även moderaterna i Stockholm vill snabba på bostadsbyggandet. De vill också att staden blir en pilotkommun för undantag från byggreglerna. Dessa undantag ska gälla i fem år för att sedan utvärderas.

Vi är oroliga att kommunerna inte bygger en hållbar infrastruktur med platser för idrott, rekreation och möten och att det i sin tur leder till ökade kostnader för samhället. Sjukvårdskostnader ökar när möjligheterna till fysisk aktivitet minskar, känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt detta får stora konsekvenser på längre sikt.

Vi vill att alla människor ska ha ett hem i ett samhälle där de också kan bo och leva, där alla mår bra fysiskt och psykiskt, känner delaktighet och samhörighet. Då måste det finnas mötesplatser där människor kan mötas över gränserna. Idrottsplatserna fungerar ofta som en sådan mötesplats.

Bostadsminister Peter Eriksson måste inkludera idrotten när han utformar bostadspolitiken och dessutom gå i takt med miljöminister Karolina Skog för att säkerställa att inte bara kortsiktiga behov får styra, utan även långsiktighet för att skapa hållbar stadsutveckling.

I Stockholm finns det redan ett underskott av idrottsytor och staden har sagt att de ska bygga ikapp och bygga i takt. Vi förväntar oss att det löftet inte glöms bort i brådskan att bygga snabbt.

Vi föreslår att:

■ Idrotten blir en naturlig del i byggandet av hållbar stadsutveckling.

■ Idrott skrivs in i plan- och bygglagen.

■ Boverket tar med idrott i sin vägledning till kommunerna.

■ Samråd med våra regionala idrottsförbund måste ske när översiktsplaner och den fördjupade översiktsplanen tas fram.

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna. Vi är tre miljoner medlemmar som leds av 650 000 ledare i 20 000 föreningar spridda i alla våra 290 kommuner. Idrott leder till färre livsstilsrelaterade sjukdomar såsom cancer, diabetes och fetma. Studier visar att barn och ungdomar som idrottar i föreningar har fler kompisar, bättre självkänsla och självförtroende, skolkar mindre och begår färre brott än de som inte idrottar i förening. Vi gör Sverige starkare.

Men för att vi ska kunna göra allt det här behöver vi någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar, och skogar. Dessvärre ser vi redan i dag att idrott nedprioriteras eller glöms bort i den fysiska planeringen. När processerna snabbas på är det än viktigare att idrotten finns med.

Kommunerna står inför stora utmaningar. Det behövs många bostäder och de måste byggas snabbt. Bostadsminister Peter Eriksson tillsammans med miljöminister Karolina Skog står inför en större utmaning – att se till att vi får många nya bostäder samtidigt som städerna ska vara hållbara och ge plats för idrott och motion.

Vi vill att idrott ska finnas med genom hela livet. Vi vet att det ger bättre folkhälsa. Genom en bra samhällsplanering kan vi fortsätta bidra till att Sverige kan fortsätta vara världens bästa land att leva i. För alla som bor här.

Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev