Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Smärre förändringar räddar inte hyresrätten”

Hyresrätten är otroligt viktig för en väl fungerande bostadsmarknad i Stockholm. Den är en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad och för regionens fortsatta tillväxt. Men ska hyresrätten räddas kvar i Stockholm behöver förutsättningarna för att äga och förvalta hyresrätter förbättras, hyresmarknaden behöver reformeras.

Publicerad: 12 december 2016, 12:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Idag är drygt 6 av 10 hyresrätter i Stockholms stad privatägda, och i innerstaden utgör de privatägda hela 5 av 6 hyresrätter, skriver Henrik Tufvesson, Fastighetsägarna Stockholm.


Ämnen i artikeln:

BostäderStockholmBostadsbyggandeHyresrätter

Replik. Det är välkommet att Jan Valeskog (S) och Ann-Margarethe Livh (V) i sin debattartikel lyfter fram den privatägda hyresrättens betydelse för bostadsförsörjningen i Stockholm. Idag är drygt 6 av 10 hyresrätter i Stockholms stad privatägda, och i innerstaden utgör de privatägda hela 5 av 6 hyresrätter. Att som ny policy för markanvisning för byggande av hyresrätter prioritera långsiktiga fastighetsägare som inte ombildat till bostadsrätt är att uppmärksamma ett problem, men att dra en felaktig slutsats. Det är inte smärre förändringar i markpolitiken som kan rädda hyresrätten.

Den hyresreglering som vi idag känner och kallar för bruksvärdessystemet infördes i slutet av 1960-talet. Trots årlig nyproduktion av hyresrätter har den omfattande ombildningen av hyresrätter till bostadsrätter främst i det privatägda, men även under senare år även i det kommunägda hyresrättsbeståndet, markant ändrat hyresrättens andel av flerbostadsbeståndet i Stockholm.

Siffror från Stockholm Stads eget statistikorgan, USK/Sweco, visar att det sedan 1970 skett en remarkabel förändring både i antalet hyresrätter och i andelen hyresrätter i Stockholm. Sedan 1970 har antalet privatägda hyresrätter minskat från drygt 200 000 till drygt 100 000 idag, och i innerstaden från 141 000 till 53 000. De kommunägda hyresrätterna i Stockholm har under samma period först stigit från 74 000 till som mest 118 000 år 1990 för att sedan åter minska och idag vara 66 000. Hyresrätten befinner sig, sedan bruksvärdessystemet infördes för snart 50 år sedan, på ett sluttande plan och är snart utrotad i Stockholm.

Att i detta krisläge för hyresrätten i Stockholm införa en markpolitik som premierar långsiktiga fastighetsägare som inte historiskt har ombildat till bostadsrätt är givetvis inte fel, men det är samtidigt att blunda för de verkliga orsakerna till att ombildningarna sker. När hyresrättsmarknaden är prisreglerad och bostadsrättsmarknaden inte är det är det en win-win-situation för hyresvärdar och hyresgäster att sälja fastigheten till hyresgästerna som bildat en bostadsrättsförening.

Fastighetens marknadsvärde stiger när den ombildas och byter upplåtelseform. Hyresregleringen innebär att hyresvärdars direktavkastning trycks ned till en mycket låg nivå, men samtidigt gör bostadsrättsmarknadens kraftiga prisstegring att marknadsvärdet på hyreshusen stiger och totalavkastningen höjs till rekordhöga nivåer. Men totalavkastning kan fastighetsägaren inte tillgodogöra sig om inte fastigheten säljs, det är bara den betydligt lägre direktavkastningen som hyresvärden kan ta del av.

Hyresrätten är otroligt viktig för en väl fungerande bostadsmarknad i Stockholm. Den är en förutsättning för en flexibel arbetsmarknad och för regionens fortsatta tillväxt. Men ska hyresrätten räddas kvar och utgöra en viktig del av bostadsbeståndet i Stockholm behöver förutsättningarna för att äga och förvalta hyresrätter förbättras, hyresmarknaden behöver reformeras.

Henrik Tufvesson, näringspolitisk chef på Fastighetsägarna Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News