måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Skåne växer, men inte bostadsbyggandet

Förra året byggdes cirka 4000 nya bostäder i Skåne. Samtidigt som befolkningen ökade med strax över 14000 personer. Det är en ekvation som inte går ihop. Det råder brist på bostäder i 29 av Skånes 33 kommuner. Den skånska Byggindustrin går på högvarv och kommer i år upp i nivåer av byggande som inte skett sedan miljonprogrammets tid. Trots det sackar Skåne efter andra storstadsregioner där det byggs ännu mer. Därför kraftsamlar Region Skåne och Sveriges Byggindustrier Syd nu för att öka bostadsbyggandet i ett flerårigt samarbete, som presenteras på konferensen Skånskt Bostadsforum idag.

Publicerad: 5 december 2016, 08:58

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bostadsbyggandet behöver stöttas av investeringar i Skånes slitna infrastruktur.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeByggreglerByggkostnaderKompetensutvecklingBostadspolitik

Gapet mellan antalet nybyggda bostäder och befolkningsökningen har vuxit under lång tid. I Skåne ser utgångsläget delvis annorlunda ut jämfört med övriga storstadsregioner i Sverige. Möjligheterna att efterfråga nybyggda bostäder här är sämre jämfört med andra storstadsregioner. Skånes växande befolkning är till stora delar ung och har mindre finansiella medel. Skåne har även nationellt sett låg sysselsättningsnivå och obalans på arbetsmarknaden vilket skapar problem på bostadsmarknaden.

Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne initierade år 2014 Skånskt bostadsnätverk. Syftet var att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande i hela Skåne tillsammans med bostadsmarknadens aktörer. Nu växlar Sveriges Byggindustrier Syd och Region Skåne upp arbetet med en gemensam satsning för fler bostäder. Med gemensamma krafter vill vi verka för att få fart på bostadsbyggandet i Skåne.

För ett långsiktigt och hållbart bostadsbyggande är det viktigt att utveckla dialogformerna, skapa ökad förståelse mellan kommuner och näringsliv om bostadsmarknadens villkor och funktionssätt. Tiden från idé till färdig bostad behöver förkortas och processerna kan effektiviseras för att volymen av nya bostäder ska öka.

Bostadsbyggandet behöver även stöttas av investeringar i Skånes slitna och underdimensionerade infrastruktur. Problemen i kollektivtrafiken förminskar den funktionella arbetsmarknaden och bromsar bostadsbyggandet. Vi behöver se kraftfulla satsningar på infrastruktur så att Skåne kan dra nytta av sin flerkärnighet och få fler i arbete. Vi kommer att arbeta för en tydligare koppling mellan planering av kollektivtrafik och bostadsbyggande, eftersom ett områdes attraktivitet framförallt ökar genom närhet till spårburen kollektivtrafik. Detta arbete tydliggör potentialen av att bygga i kollektivtrafiknära lägen.

Byggbranschen och kommunerna har svårt att hitta nya medarbetare och det råder brist på kompetens i många byggrelaterade yrken. Tillsammans med bostadsmarknadens aktörer och Arbetsförmedlingen ska det utredas hur vi säkrar kompetensförsörjningen för att uppnå ett ökat bostadsbyggande samtidigt som det skapar jobb för fler skåningar.

Våra organisationer bygger inte några bostäder själva. Vi kommer använda de verktyg vi har för att skapa mer attraktiva lägen med kollektivtrafik och infrastruktursatsningar och underlätta för kompetensförsörjningen i byggrelaterade yrken. Om vi ska lösa denna stora utmaning behöver vi en välfungerande samverkan mellan stat, region, kommun och byggbransch. Tillsammans kan vi skapa förutsättningar att bygga fler bostäder. Hur vi antar utmaningen med bostadsförsörjningen är direkt avgörande för den regionala utvecklingen och Skånes framtid.

Mikael Stamming, utvecklingsdirektör Region Skåne

Anders Gärdsmark, chef Sveriges Byggindustrier Syd

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev