Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Sätt upp ett mål om goda bostäder åt alla”

Dagens akuta bostadskris kräver extraordinär respons. Därför är dagens besked från regeringen att den kommer bjuda in till blocköverskridande samtal och bland annat diskutera en skatteöversyn ett bra steg på rätt väg. Men mer finns att göra, skriver Hyresgästföreningens chefsekonom.

Publicerad: 13 januari 2016, 14:04

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns alla möjligheter att öka utbudet av bostäder utan att tumma på bostäders kvalitet, tillgänglighet eller kostnad.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeAllmännyttanHyresrätterBostadsbristenBostadspolitik

Bostadsbristen leder i dag till en situation där olika grupper av konsumenter ställs mot varandra. De stora migrationsströmmarna till Sverige får inte bli en ursäkt för att undergräva konsumentens ställning på bostadsmarknaden eller införa social housing, vilket Boverket föreslagit nyligen.

Det finns alla möjligheter att öka utbudet av bostäder utan att tumma på bostäders kvalitet, tillgänglighet eller kostnad. Detta förutsätter dock att staten och kommunerna tar ett mer aktivt ansvar för bostadsinvesteringar.

Det är tillfredsställande att regeringen nu vill ta det ansvaret, tillsammans med alliansen. Men det innebär också att det krävs kraftfulla offentliga investeringar för att det ska lyckas.

Staten har möjlighet att upplåta statlig mark för bostadsbyggande av hyreslägenheter i samverkan med allmännyttiga bolag. Regeringen pekar i dag på möjligheten för Akademiska hus och andra statliga verksamheter att bygga. Det är bra. Men det finns mer att göra.

Migrationsverket skulle till exempel kunna garantera ekonomin i hyresprojekt under ett antal år i en typ av ”offentlig-offentlig samverkan” för att sedan göra lägenheterna tillgängliga inom ramen för bruksvärdessystemet i likhet med dagens presumtionshyror.

På liknande sätt skulle offentlig-privat samverkan kunna utvecklas inom bostadssektorn i kombination med investeringsstödet.

Ambitionen att se över hur byggkapaciteten kan öka är nödvändig. OPS-upphandling i större format skulle kunna göra det lättare att ta in byggherrar från andra delar av Europa för att öka kapaciteten och konkurrensen inom byggsektorn.

De offentliga investeringarna bör fokusera på att överbrygga de marknadsmisslyckanden som finns på bostadsmarknaden och agera i symbios med privata alternativ. I dag byggs redan ägda och hyrda bostäder i lyxsegmentet.

Det kan fortsätta men det är tydligt att marknaden inte ensam klarar att bygga för låg- och medelinkomsttagare. Därför måste staten och kommunerna gemensamt tänka långsiktigt och bygga hållbara nya samhällen och förtäta utan att slå in på en väg som leder till social housing.

På makronivå skulle en bostadsmarknad i balans ha en positiv inverkan på tillväxttakten. På mikronivå skulle ökad tillgång på rimligt prissatta bostäder nära arbetsmarknad öka människors valfrihet samt minska ohälsa och negativa konsekvenser associerade med trångboddhet.

Under förra seklets bostadskris valde vi att investera i en allmännytta för alla då en statlig utredning fastställt att erfarenheten med barnrikehus riktade till fattiga familjer - dåtidens social housing - lett till förslumning och ökad segregation.

I de delar av Europa där social housing riktar sig till låginkomsttagare kännetecknas beståndet ofta av undermålig standard, social stigma, trångboddhet och ett konstant underutbud.

Behovsprövad tillgång till social housing innebär även en politisk debatt kring vilka grupper som är mest förtjänta av ett sådant subventionerat stöd.

Att gå från en generell modell med allmännytta till en behovsprövad modell med social housing riskerar även att urholka allmänhetens stöd för offentliga investeringar på bostadsområdet.

Staten måste peka med hela handen och visa att det finns en politisk vilja och en målsättning att säkra goda bostäder för alla oavsett inkomst eller härkomst. De offentliga investeringarna i bostäder bör även kombineras med ett ökat bostadsbidrag för att säkra att boendeutgiften för låginkomsttagare ligger på rimliga nivåer.

I dag testas solidariteten på alla nivåer; i bostadsområden, skolor, offentliga miljöer och på arbetsplatser.

Med aktiva åtgärder som visar att staten är beredd att ta sitt ansvar för bostadspolitiken och komma tillrätta med utbudsproblemet skickas en kraftfull signal som kortsiktigt ingjuter framtidstro och långsiktigt förhoppningsvis leder till en permanent lösning på bostadskrisen: en bostadsmarknad i balans som levererar nyttor på både mikro och makronivå.

Mariell Juhlin, chefsekonom Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev