Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

SABO: Vi behöver både riva och bygga nytt

Vid första anblicken kan det se ut som ekonomiskt vansinne att riva bostadshus. Men den som är insatt i de lokala förutsättningarna ser att det är rationellt för ett bostadsföretag att riva bostäder, samtidigt som det behöver byggas nytt på annat håll.

Publicerad: 28 januari 2015, 11:49

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kan både vara rationellt och företagsekonomiskt för ett bostadsföretag att riva bostäder.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeSkatterBostadsbristen

REPLIK. Nils-Eric Sandberg nämner i sin debattartikel i Dagens Samhälle 23/1 om varför hus rivs ett mycket viktigt ämne: bristen på bostäder. Men hans text innehåller felaktigheter som måste bemötas. Jag vill även peka på förslag som förbättrar den bostadssociala situationen och hur bostadsbyggandet kan öka.

För det första är det viktigt att vara medveten om allmännyttans regelverk. Sedan den 1 januari 2011 gäller en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. I korthet går den ut på att bolagen måste arbeta enligt affärsmässiga principer samtidigt som de ska ta ett samhällsansvar. Det är enligt lagen inte fritt fram för allmännyttan att ta beslut som enbart är samhällsekonomiskt motiverade.

Bolagen måste agera företagsekonomiskt. I vissa projekt kan affärsmässigheten visserligen beräknas på lång sikt, men lika fullt kan bolagen inte år efter år lägga pengar på att förvalta bostäder som inte ger intäkter. Slitna, outhyrda lägenheter är ett sådant exempel – de kostar pengar för bolagen att underhålla.

Jag förstår att det vid första anblicken kan te sig ekonomiskt vansinne att riva bostäder. Men den som är insatt i de lokala förutsättningarna kan se att det kan vara både rationellt och företagsekonomiskt för ett bostadsföretag att riva bostäder.

Vår allt mer åldrande befolkning och den starka urbaniseringstrenden gör att det i vissa kommuner rivs äldre bostäder. I en del av dessa kommuner byggs det även bostäder för att möta de nya behov som finns på orten. Ett exempel är nyproduktion av tillgänglighetsanpassade lägenheter för äldre som säljer sina villor för att flytta till centralorten med närhet till vårdcentral och service. Det handlar om lägenheter med en standard som äldre bostäder inte kan erbjuda.

För det andra är det viktigt att ha rätt kunskaper om det svenska hyressättningssystemet. Vi i Sverige är befriade från statligt reglerade hyror. I stället sätts hyrorna i förhandlingar mellan lokala företrädare för hyresgästerna och allmännyttiga och privata fastighetsägare på orten. Precis just nu pågår ett stort antal sådana förhandlingar runt om i landet. Det svenska bruksvärdessystemet håller inte uppe hyrorna. Systemet är ett konsumentskydd mot oskäliga hyror. Bruksvärdessystemet hindrar inte att hyrorna hålls nere i slitna lägenheter belägna i avfolkningskommuner.

Med detta sagt: Den svenska bostadsmarknaden är i behov av förbättringar. Inte minst svaga hushåll med små ekonomiska marginaler, unga och nyanlända är i behov av en väl fungerande bostadssocial politik och i majoriteten av landets kommuner behöver det byggas ett stort antal hyresrätter. Problemen på bostadsmarknaden påverkar både näringsliv, offentlig sektor och individer. Sverige behöver därför:

• Pressade byggbriser. Vi har i dag högst priser i EU och konkurrensen mellan byggbolagen måste öka.

• Bättre mark- och exploateringspolitik. Bristen på mark och höga avgifter gör bostäderna dyrare. Kommunerna bör även ännu bättre villkora sina markanvisningar till att styra bostadsproduktioner så att den möter de behov som kommuninvånarna har.

• Balanserade ekonomiska villkor som neutraliserar skatterna mellan upplåtelseformerna. Dagens skatter gör att hyresrätten är 3 000 kronor dyrare i månaden jämfört med äganderätt, enligt beräkningar av den statliga Bostadsbeskattningskommittén.

• Höjda bostadsbidrag. Boendekostnaderna har ökat och bostadsbidragen ersätter en allt mindre del. En sådan reform är viktig för att stödja ekonomiskt svaga hushåll.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News