tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Så kan Stockholm växa vackert och trivsamt

Fram till 2030 ska vi bygga 140 000 bostäder i Stockholm. Men om vi ska bygga så mycket måste vi också bygga bra. Vi ska inte upprepa misstagen från miljonprogrammets dagar och heller inte riva värdefull bebyggelse.

Publicerad: 1 oktober 2014, 09:29

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inga mer fyrkantiga lådor, tack!


Ämnen i artikeln:

BostäderSamhällsplaneringStockholm

En stor majoritet vill ha vacker arkitektur med den klassiska arkitekturens kännetecken: Varierade färger, former och dekorativa element, gärna naturmaterial och i vår kalla nord varma jordfärger. Det säger både forskning och vår egen erfarenhet.

Människor gillar också småstadens småskalighet, även i storstaden. Bostäder, arbete och service blandas, så att man har nära till allt och sociala kontakter uppstår. Man har direkt tillgång till gatan, det offentliga, samtidigt som man får en mer privat del, som innergården i kringbyggda kvarter.

Så fin stad har man byggt i alla tider fram till för 80 år sedan. Men sedan har vi fått alltmer av motsatsen med arbete, bostäder och service åtskilda och stora hus ute i det gröna, där det kan vara svårt att få vara mer privat eller känna något större ansvar. I stället för vacker varierad arkitektur får vi grå eller glasiga fyrkantiga lådor.

Enformigheten och storskaligheten har gjort det enkelt att bygga i stora projekt. Det har bidragit till att ett fåtal byggherrar har kommit att bli stora och dominerande. Konkurrensen har därmed blivit för svag. För att ändra det och få byggherrarna att bygga mer, med kundkvalitet och prisvärt måste staden arbeta från flera håll:

• Vidta konkreta åtgärder för ökad konkurrens genom inbjudningar, tävlingar, belöningar, utvecklingssamarbete, mm.

• Ta fram fördjupade översiktsplaner för delar av staden, där allmänhet och expertis medverkar i meningsfull dialog, så att områdets särdrag och möjligheter tillvaratas.

• Sänka markpriserna och i stället ställa tydliga krav på bebyggelsestruktur, arkitektur och annan kvalitet i projekten.

• Ställa krav på staten att den ekonomiska politiken ska underlätta byggande.

I förorter kan vi då bygga bostäder i arbetsområden och arbetsplatser och service i bostadsområden, komplettera gatunätet mm, så att vi får en livfullare och trivsammare stad. Förtätning blir då förbättring, och det gröna kan tillgängliggöras i stället för att bebyggas. Det mesta av vacker arkitektur kostar litet i förhållande till vad det ger i form av ökad attraktivitet. Allt detta är ett rättvisekrav och ett sätt att motverka segregation.

På motsvarande sätt vill vi öppna för medverkan i områdesplanering för befintliga områden också i innerstaden. När vi bygger mycket i ytterstaden minskar trycket på innerstaden och hårdhänt rivande, om- och påbyggnad av fina hus i innerstaden kan undvikas. Så vill vi värna riksintresset innerstadens älskade värden!

Lotta Edholm, (FP) oppositionsborgarråd och gruppledare

Ulf Johannisson, (FP), stadsbyggnadsdebattör

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev