torsdag2 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Så kan staten underlätta för hållbart byggande

För att medverka till att underlätta för ökat hållbart bostadsbyggande vill vi att regeringen permanentar en statlig samordningsfunktion för att erbjuda bland annat kunskapsstöd vid större exploateringar, skriver företrädare för branschorganisationen Gröna Städer.

Publicerad: 7 juli 2017, 11:24

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeBostäder

Boverket gör bedömningen att 700 000 nya bostäder måste byggas till 2025. Under året kommer enligt prognosen 72 000 bostäder påbörjas och takten behöver öka ytterligare under kommande år. Samtidigt är det av största betydelse att miljonprogramsårens misstag inte upprepas, både i fråga om social och ekologisk hållbarhet. Ska detta kunna bli verklighet behöver staten ta ett ökat ansvar för samordning och uppföljning av hållbar exploatering.

Gröna Städer vill därför att det inrättas en permanent statlig samordningsfunktion för större exploateringar, att Upphandlingsmyndigheten får ett utökat ansvar för att stötta offentliga aktörer i uppföljning av upphandlingar, samt att det övervägs om en myndighet ska få ett tillsynsansvar för uppföljning av upphandlingskrav.

Många byggherrar lyfter idag bristen på kapacitet, särskilt när det gäller kvalificerade tjänster, som ett hinder för byggnation. Men det finns också andra problem vid större exploateringar. Ett problem som även regeringens utsedda samordnare identifierat är komplexa planprocesser där mark, till exempel tidigare industrifastigheter, ska tas i anspråk med förändrade ändamål inom ramen för exploateringar, där målkonflikter inte sällan medför avsevärd tidsutdräkt.

Gröna Städer anser att det finns ett behov av att bostadsminister Peter Eriksson och civilminister Ardalan Shekarabi tar initiativ till att intensifiera regeringens arbete för att underlätta för de kommuner som planerar större hållbara exploateringar, Gröna Städer samverkar gärna i syfte att stötta det arbetet. Snabbare processer lär även gynna förutsättningarna för små och medelstora företag att medverka vid exploateringar, vilket gynnar såväl tillväxt som innovationstakten i hela landet.

De kommuner som har planer på att genomföra större exploateringar har idag ofta en genomarbetad strategi för att göra hållbarhetsaspekter till en central del i planeringsprocessen. Ofta ställer kommunerna i detaljplaner, bygglovsprocesser och egna upphandlingar krav på ekologisk hållbarhet. Det är positivt med höga ambitioner som ger goda förutsättningar för den gröna marknaden att växa och för de nya exploateringsprojekten att bli gröna föredömen för hur människor kan leva.

Tyvärr saknar dock kommuner många gånger rätt förutsättningar att följa upp de hållbarhetskrav man ställer. Det förekommer därför att utförare och leverantörer inte i långsiktiga resultat lever upp till skäliga förväntningar på området. Här behöver staten på ett övergripande plan ta ett ökat ansvar.

För att medverka till att underlätta för ökat hållbart bostadsbyggande vill Gröna Städer att regeringen permanentar en statlig samordningsfunktion för att erbjuda bland annat process- och kunskapsstöd vid större exploateringar och som utgör en kontaktyta mellan regeringen och kommunala exploatörer. Vi vill också att Upphandlingsmyndigheten får ett utökat uppdrag att hjälpa offentliga aktörer med uppföljning av hållbar upphandling. Om problemen inte åtgärdas bör det övervägas om en lämplig myndighet bör få ett tillsynsansvar för uppföljning av upphandlingskrav.

Genom dessa reformer kan regeringen med aktiv politik bidra till förverkligandet av de många goda gröna visioner som finns för framtidens smarta och hållbara städer runt om i Sverige.

Sebastian Navab, generalsekreterare Gröna Städer

Anders Ekdahl, styrelseordförande Gröna Städer

Leif Zetterberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeBostäder

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev