måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Så kan staten hjälpa oss lösa bostadskrisen

Bostadsbrist och ökande biltrafik hotar storstädernas tillväxt. En viktig del av lösningen är satsningar på fler bostäder nära kollektivtrafik. Men för att lösa bostadskrisen och minska bilberoendet behöver kommunerna statens hjälp, skriver fyra kommunpolitiker (S), (MP) och (M) i storstadsregionerna.

Publicerad: 30 november 2016, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För det första bör länsstyrelser och regioner satsa mer på kollektivtrafik i lägen där det byggs mycket bostäder, skriver S- och M-politiker.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostadspolitik

Bostadsbrist och ökande biltrafik hotar storstädernas tillväxt och utveckling. Exempelvis rapporterar samtliga kommuner i storstadsregionerna att de har bostadsbrist, vilket gör det svårare för företag att anställa rätt personal. Trafiksituationen gör samtidigt att människor sitter i allt längre bilköer som belastar både ekonomi och miljö. De storstadsbor som tar bilen till jobbet spenderar i genomsnitt två arbetsveckor veckor i bilkö varje år.

Det här beror på den kraftiga urbaniseringen – bara de senaste fem åren har Stockholms län vuxit med drygt 200 000 personer, Storgöteborg med 70 000 personer och Stormalmö med 50 000 personer. Hela 85 procent av den svenska befolkningen bor i dag i städer.

När storstäderna växer görs de klokaste bostadsinvesteringarna i nära anslutning till kollektivtrafik, eftersom detta minskar antalet bilar på vägarna. Vi representerar tre kommuner i storstadsregionerna som på just detta sätt tar vår del av ansvaret för att minska bostadsbristen och trafikproblemen:

I Upplands Väsby strax utanför Stockholm investerar vi 850 miljoner kronor i projektet Väsby Entré, där vi utvecklar stationsområdet med fler än 2 000 nya bostäder i direkt anslutning till pendeltåg och bussar.

I Malmö bebygger vi Hyllie med omkring 10 000 bostäder. Ambitionen är att Hyllie ska bli en nod för kommunikationer och en attraktiv miljö för boende, besökare och företag.

I Mölndal strax utanför Göteborg planerar vi att bygga 500 lägenheter per år. Samtidigt arbetar vi för snabbare tågförbindelser med målet att stärka Mölndal som nav för kollektivtrafik.

Men för att vi ska lyckas krävs att staten med sina styrmedel stöttar och underlättar våra investeringar.

För det första bör länsstyrelser och regioner satsa mer på kollektivtrafik i lägen där det byggs mycket bostäder. Det kan göras genom det statliga ekonomiska stödet i länsplanen för regional transportinfrastruktur.

För det andra bör Boverket och Trafikverket se över hur deras regleringar kan underlätta för att bygga nära spår, så att inte regler om buller- och säkerhetsavstånd i onödan begränsar bostadsbyggandet.

För att kommunerna i storstadsområdena ska kunna bygga bort bostadsbristen måste staten skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiknära byggande. Tillsammans kan vi lösa bostadskrisen och minska bilberoendet.

Mathias Bohman, kommunstyrelsens ordförande (S) Upplands Väsby

Oskar Weinmar, oppositionsråd (M), Upplands Väsby

Märta Stenevi, kommunalråd (MP) med ansvar för stadsbyggnad och service, Malmö stad

Marie Östh Karlsson, kommunstyrelsens ordförande (S) Mölndal stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev