söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Så får vi fler bostäder, enligt branschen

Höga kostnader för byggnation, höga hyror i nyproduktion och svårigheter i planprocessen. Det är de tre största hindren för ökat bostadsbyggande. Det uppger 26 bostadsföretag i Hyresgästföreningens undersökning.

Publicerad: 7 maj 2018, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Inget av de tillfrågade bostadsföretagen nämner marknadshyror som lösning för bostadsbristen.

Foto: Mostphotos


Ämnen i artikeln:

BostäderBostadsbyggandeBostadsbristenBostadspolitikHyresrätter

Debatten om bostadsbyggandet har pågått länge, men präglas alltför ofta av myter. Hyresgästföreningen har därför vänt sig till dem som faktiskt bygger för att se vilka verkliga hinder de ser.

Vi har ställt frågor om vilka svårigheter som omgärdar bostadsproduktionen, hur hyressättningen sker, hur investeringsstödet används och vad som skulle förbättra förutsättningarna för nyproduktionen.

Inget av de tillfrågade bostadsföretagen nämner marknadshyror eller fri hyressättning i nyproduktion som lösning. Det är en förändring sedan en liknande undersökning 2013 då det kom upp i ett fåtal svar.

Det är ett välkommet skifte i debatten. Marknadshyror är inte en lösning och det verkar de bostadsföretagen runt om i landet vara väl medvetna om.

Det överensstämmer dessutom med en mätning av allmänhetens syn på marknadshyror som Hyresgästföreningen har låtit Novus göra. 2 230 personer har svarat och drygt två av tre är negativa till marknadshyror. Majoriteten tror dessutom att marknadshyror skulle leda till högre hyror och färre som har råd att bo, att unga får svårare att hitta en bostad, ökad bostadssegregation. Få tror att byggandet skulle öka.

Värt att notera är dessutom att det i Novus mätning inte finns fler som är positiva än negativa till marknadshyror i någon partigrupp. Det är viktigt att bära med sig för samtliga partier.

Ytterligare en skillnad mot undersökningen 2013 är att bostadsföretagen nu lägger större vikt vid dem som ska bo i det som byggs. Fler fokuserar på hur vanliga människor ska ha råd att bo i nyproducerade bostäder.

Höga byggkostnader anges som en vanlig orsak till att det inte byggs, vilket kopplas till bristande konkurrens i byggsektorn. Företagen nämner även bristande efterfrågan på det som byggs, på grund av höga hyresnivåer. Det är tydligt att det behövs fler sätt att producera bostäder till lägre kostnad och med lägre hyresnivå.

Svårigheter i planprocessen uppger många företag som hinder. Kommuner behöver se till att det finns tillräcklig kapacitet att ta fram planer.

Det behövs ett batteri av åtgärder för att ta bort de hinder som de tillfrågade bostadsföretagen visar på. Politiken måste ta sitt ansvar på allvar och lägga större fokus på bostadsplanering i ett längre perspektiv. Att undanröja den skatteorättvisa som finns mellan olika upplåtelseformer är ett sätt att förbättra situationen för dem som bygger hyresrätter. Investeringsstödet kan förbättras och bli mer träffsäkert och statliga topplån är ett annat sätt att sänka kostnaderna.

Men det finns också saker att göra här och nu. Kommunerna måste använda sin allmännytta på ett bättre sätt. Kommunerna behöver fokusera och prioritera arbetet med planprocesser. Frågor kring riksintressen, naturreservat, strandskydd och andra begränsningar för byggföretagen måste få en smidigare hantering. De målkonflikter som finns behöver lösas på ett snabbare sätt.

En förändrad situation kräver vilja och ansvarstagande. Hyresgästföreningen tar tillsammans med branschen ansvar för att utveckla förhandlingssystemet. Vi för dialog om tvistlösning och har tillsatt Hyreskommissionen.

Politiker på både nationell och lokal nivå behöver också ta sitt ansvar. Med knappt 120 dagar kvar till valet är det dags att visa väljarna vad man vill göra.

Margareta Björkvald, nationell specialist hyressättning, Hyresgästföreningen

Stefan Runfeldt, utredare Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev