tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Så bygger vi bort bokrisen med billiga bostäder

Allmännyttan har genom tiderna tagit stort ansvar som byggare av bostäder. Vi har byggt bort både trångboddhet och bostadsbrist och med denna avsiktsförklaring sträcker SABO sig ytterligare ett steg, skriver Sabos vd.

Publicerad: 21 november 2014, 09:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Allmännyttan har en lång historia av att ta samhällsansvar. Foto: Sabo


Ämnen i artikeln:

AllmännyttanBostadsbyggandeBostadsbristen

En av bostadspolitikens allra viktigaste uppgifter är att skapa goda, långsiktiga förutsättningar för bostadsbyggande och flera åtgärder har satts in de senaste åren för att åstadkomma just detta. Från bransch- och intresseorganisationen SABO:s sida har vi gjort två prispressade ramavtal av typhus; SABO:s Kombohus och SABO:s Kombohus Plus, och jag är övertygad om att den pågående ramupphandlingen av små lägenheter, SABO:s Kombohus Mini, ska bli lika lyckad.

Men vi som arbetar i allmännyttigt syfte slår oss inte till ro med detta. SABO gör nu ännu mer för att bidra till regeringens mål om 250 000 nya bostäder till år 2020. SABO har tecknat en avsiktsförklaring med en byggentreprenör om fast pris på ett typhus även efter det att ramavtalet om SABO:s Kombohus går ut. Min förhoppning är att det banar väg för fler entreprenörer att göra samma sak.

SABO:s syfte är att öppna allmännyttans offentliga upphandlingar för fler typhus från fler entreprenörer. Det behövs för att klara det stora byggbehov vi har i dag. Vi vill förenkla för alla leverantörer av typhus att lägga anbud i upphandlingar som våra medlemsföretag gör. På så sätt ökar konkurrensen, mångfalden av hus breddas och priserna pressas.

Byggentreprenören JSB lovar i vår gemensamma avsiktsförklaring att leverera sitt typhus till SABO:s medlemsföretag till samma villkor och pris som gäller för ramavtalet SABO:s Kombohus, även efter det att avtalstiden går ut den sista december. Priset 12 000 kronor per kvadratmeter står alltså fast. Med detta bryter bolaget upp den etablerade kodex som finns i byggbranschen och som bidrar till att hålla priserna uppe. Istället för att undanhålla priset på ett byggprojekt, väljer JSB att göra tvärtom och visar i förväg alla kort för konkurrenterna. På så sätt får andra byggentreprenörer ett riktmärke att tävla mot.

Fördelen för SABO:s medlemsföretag är tydlig. Avsiktsförklaringen säkrar bostadsföretagens möjligheter att göra en bra, prispressad upphandling av typhus – oavsett vem som i slutänden tar hem kontraktet. Om företagen säkrar att typhus kan levereras inom ramen för den offentliga upphandlingen blir JSB:s hus med fast pris ett bud som övriga byggentreprenörer måste förhålla sig till när de lägger anbud.

Jag är övertygad om att detta leder till en sund prispress där fler byggentreprenörer ser vinsten i att effektivisera sitt arbete för att kunna erbjuda bra hus till ett bra, konkurrenskraftigt pris och på så sätt vinna upphandlingar runt om i hela landet.

Allmännyttan har genom tiderna tagit stort ansvar som byggare av bostäder. Vi har byggt bort både trångboddhet och bostadsbrist och med denna avsiktsförklaring sträcker SABO sig ytterligare ett steg. Med en modig entreprenör, en innovativ branschorganisation och byggvilliga allmännyttiga företag med god beställarkompetens kan vi tillsammans komma långt. Riktigt långt.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev