Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Riskfrågan bör vägas utifrån helheten

Självklart ska inte människor som bor i storstäder exponeras för onödigt stora risker bara för att de bor i en storstad. Frågan är om den riskhänsyn som tas i planprocessen ligger på en lagom nivå, skriver Rosie Kvål, riskkonsult.

Publicerad: 2 december 2016, 13:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För oss som arbetar med dessa frågor finns en enorm frustration över att behöva börja om från början i varje enskild detaljplan.


Ämnen i artikeln:

BostäderMiljötillsynBostadsbyggandeTransporter

Jag håller helt med Jan Valeskog och Gustav Hemming i det de skriver i artikeln ”Hantera risken och bygg bostäder”, publicerad 24 novenber. För oss som arbetar med dessa frågor dagligen finns en enorm frustration över att, liksom de skriver, behöva börja om från början i varje enskild detaljplan.

Jag har arbetat i snart 20 år med riskanalyser i detaljplaner och försökte i början föra dialog med MSB (Räddningsverket på den tiden) om att det behövs ett nationellt förhållningssätt när det gäller risker med transporter av farligt gods. De höll till viss del med men kunde inte själva göra något eftersom det saknades inriktningsbeslut och budget för detta.

I avsaknad av nationella riktlinjer har det i många fall blivit länsstyrelserna som drivit dessa frågor. Vissa länsstyrelser har tagit fram egna riktlinjer för hur risker med transporter av farligt gods ska beaktas i planprocessen. Det har gjort att det finns olika rekommendationer i olika delar av landet för samma problem. Delar av länsstyrelserna lider dessutom av stor personalomsättning vilket har inneburit att tolkningen av risksituationen förändras beroende på handläggare. I avsaknad av nationella riktlinjer ökar risken för detta.

I de riktlinjer som finns saknas generellt ett hänsynstagande till om det är landsbygd eller stad vi försöker planlägga. Precis som det anges i artikeln är det svårt att få en väl fungerande stad om vi låter riskaspekterna bli för tongivande. Självklart ska inte människor som bor i storstäder exponeras för onödigt stora risker bara för att de bor i en storstad. Frågan är snarare om frågor rörande riskhänsyn i planprocessen ligger på en lagom nivå.

Som konsult i branschen känns det i nuläget som att vi lägger absurt mycket resurser (tid och pengar) på dessa frågor när vi sannolikt skulle kunna spara fler liv och få en ökad hälsa om vi la samma resurser på att hantera andra faktorer. Det är viktigt att beakta frågor rörande transporter med farligt gods i planprocessen, det ska vi inte glömma, men det ska vara utifrån en rimlig nivå.

Vi måste också tänka på helheten, lyfta blicken utanför vår kommun och utanför riskfrågan och väga in regionala och nationella aspekter och samtliga faktorer som vi måste beakta när vi planerar vårt samhälle. Där vi är idag där Länsstyrelsen överprövar detaljplaner för att få stöd uppifrån när det gäller riskfrågor, där vill vi inte vara. Det arbete som har påbörjats i Stockholms stad är bra, även om det borde påbörjats för 10 år sedan. Om jag får önska skulle motsvarande arbete göras på regional respektive nationell nivå, annars finns risk för suboptimering där vi bara ser lokala problem och glömmer helheten.

Syftet med lagar och krav som rör hälsa och säkerhet är att vi ska få ett bra, tryggt och säkert samhälle. För att nå dit då måste vi alla samarbeta, politiker, myndigheter, byggherrar, konsulter och allmänhet. Vi är gärna med och bidrar i detta samarbeta så att risker med transporter av farligt gods i framtiden hanteras på ett optimalt sätt.

Läs artikeln ovan replik svarar på: Hantera risken och bygg bostäder!

Rosie Kvål, riskkonsult, Brandskyddslaget

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev