fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Risk för ond cirkel där samhällen faller i värde”

Ett allt mer påtagligt hinder för landsbygden är att det är svårt för banker att bevilja lån i områden med lägre värdetillväxt. Investeringarna söker sig därför i stället till redan överhettade storstadsområden. Om inte regeringen lägger fram åtgärder får vi en ond cirkel där hela samhällen faller i värde.

Publicerad: 18 november 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det investeras och byggs i storstadsområdena i en rasande fart medan resten av landet inte har samma expansiva utveckling.


Ämnen i artikeln:

CenterpartietBostadsbyggandeLandsbygdenRegionalpolitik

Det investeras och byggs i storstadsområdena i en rasande fart medan resten av landet inte har samma expansiva utveckling. Ett allt mer påtagligt hinder för landsbygden är att det är svårt för banker att bevilja lån i områden med lägre värdetillväxt på grund av risk och krav på kapitaltäckning. Byggföretag försvagas också ekonomiskt när de bygger på landsbygden på grund av tuffa nedskrivningar av värden i områden där marknadspriset understiger produktionskostnaden.

Vi har från tid till tid haft en politik som dels avreglerat finans och kreditmarknader i syfte att gynna tillväxt och utveckling. Dels genomfört ökade regleringar för att stävja risken för finansbubblor.

Bankerna är i dag reglerade och styrda av kapitaltäckningskrav som är riskbaserade och i hög grad utformade utifrån sviterna av den fastighetsbubbla som sprack i USA 2008. För den del av Sverige som inte ligger i starka tillväxtområden med säker värdetillväxt så har detta fått negativa konsekvenser. Nya redovisningsregler i spåren av krisen 2008 för fastighetssektorn är negativa för byggande av lägenheter samt industri och företagslokaler.

En stark marknadsvärderingsprincip i redovisningsregelverket leder till nedskrivningar av investerade värden som försvagar förmågan och incitamentet hos företag som utför byggande av bostäder och industrilokaler. Detta gör att i princip inga privata aktörer bygger bostäder på landsbygden, endast välkonsoliderade kommunala fastighetsbolag som kan hantera en nedskrivning i sin balansräkning kan bygga.

Något måste ändras så att banker kan bevilja lån och att byggföretag inte försvagas i sin förmåga att bygga på landsbygden på grund av risken med nedskrivningar av tillgångarnas värde. Vi får om inget händer en ond cirkel där hela samhällen faller i värde. Investeringarna söker sig i stället till redan överhettade storstadsområden.

Det finns regleringar på EU nivå och på nationell nivå som påverkar möjligheten för kreditgivning och redovisning av investeringars värde.  Åtgärder måste komma på många områden. Instrument som kreditgarantier och investeringsstöd är traditionella verktyg.

Ändrade redovisningsregler såsom längre nedskrivningstider för investeringar som inte motsvaras av ett marknadsvärde men som har en solid finansiering, en översyn av klassificeringen av nybyggda bostäder och industrilokaler såsom anläggningstillgång eller omsättningstillgång, portföljvärdering eller värdering av enskilda delar i en fastighet eller i ett fastighetsbestånd kan vara andra sätt att mildra. Balansgången är att inte öka risken för att nya fastighetsbubblor bildas.

Landsbygden har inte samma problem som storstadsområdena men är en avgörande resurs som löser storstadens problem på många områden. Nu senast vår migrationsutmaning. Landsbygden kan reagera såsom skett i Brexit och USA val vilket endast kan stävjas med att bli lyssnad på. En ökad tudelning av landet har bara förlorare.

För en positiv utveckling av hela Sverige måste de finansiella knutarna lösas. Regeringen måste snarast tillsätta en utredning som analyserar problembilden och som lägger förslag på åtgärder för finans och kreditmarknaden samt ändrade redovisningsprinciper.

Dag Rogne, kommunstyrelsens ordförande (C) Säffle Kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev