Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Risk för kraftigt byggfall med regeringens nya skatt”

Antalet nybyggda hyresrätter är nu högre än antalet nybyggda bostadsrätter. En tydlig indikation på att bostadsbyggandet nått konjunkturtoppen. Redan nästa år väntas bostadsbyggandet vända nedåt igen. Men om regeringen väljer att gå vidare med förslaget om en ny skatt på fastighetsföretag riskerar en nedåtgående kurva snabbt att bytas mot ett kraftigt fall.

Publicerad: 12 juni 2017, 08:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”På sikt riskerar regeringen att skapa en egen hemmagjord fastighetskris.”


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostadsbristenSkatterAllmännyttan

Ett av regeringens prioriterade bostadspolitiska mål är att öka bostadsbyggandet. Regeringen är nu på god väg att nå målet när bostadsbyggandet når rekordnivåer. Men redan under valåret nästa år väntas bostadsbyggandet minska och fallet kan bli ännu kraftigare om regeringen går vidare med paketeringsutredningens förslag om höjd skatt på fastighetsföretag.

För när paketeringsutredningen föreslår att fastighetsföretag ska betala högre skatt vid försäljning av tillgångar än andra företag är det med vetskapen om att det kommer leda till att fastighetsbranschen blir överbeskattad och kommer leda till ett fall i bostadsbyggandet. Utredningens egen skattekartläggning visar tydligt att fastighetsbranschen redan idag betalar lika mycket skatt i förhållande till sin storlek som andra branscher. Det är bra att detta tydliggjorts och det är också rimligt att fastighetsbranschen betalar skatt i samma omfattning som andra delar av näringslivet.

Men bostadsbyggandet hotas inte bara av paketeringsutredningens förslag. Parallellt med att utredningen lägger fram sina förslag arbetar regeringen med implementeringen av ett tvingande EU-direktiv som innebär en kraftigt minskad rätt till ränteavdrag i bolagssektorn. En regelförändring som kommer att få effekter för alla kapitalintensiva branscher men särskilt för fastighetsbranschen. Konsekvensen av utredningens förslag om det genomförs, i kombination med dessa andra skatteskärpningar som är på gång, skulle leda till en kraftig överbeskattning av fastighetsbranschen jämfört med andra branscher.

Detta kommer naturligtvis få konsekvenser. Kostnaderna för bostadsbyggandet kommer att öka med upp till 10 procent. Det leder till att den förväntade avmattning av bostadsbyggandet riskerar att övergå till ett kraftigt fall.

Det som trots allt kommer att byggas bli dyrare att hyra och dyrare att köpa. Om regeringen inför en ny skatt på fastighetsföretag kommer det bli olönsamt att genomföra omstruktureringar och många gånger ointressant att göra nyinvesteringar i syfte att avyttra fastigheter. Det spär på den redan kraftiga bostadsbristen samtidigt som nyproduktionen minskar.

Men det är inte bara fastighetsföretagen och bostadsbyggandet som påverkas av en ny skatt på fastighetsbolag. Den finansiella stabiliteten i samhället hotas också. Ökade kostnader för fastighetsföretagen, också om de är skatter, i kombination med att bankernas kapitaltäckningskrav ökar på grund av Baselreglerna riskerar att leda till kreditförluster och en minskning av marknadsvärdet på fastigheter.

Eftersom fastigheter utgör en väsentlig del av panterna i banksystemet kan en kraftig minskning av marknadsvärdena för fastigheter hota stabiliteten i det finansiella systemet. På sikt riskerar regeringen att skapa en egen hemmagjord fastighetskris om den går vidare med den nya skatten på fastighetsföretag.

Ulla Werkell, skattejurist Fastighetsägarna Sverige

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev