fredag27 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Rationellt satsa på att bygga fler hus i trä

Ett ökat industriellt byggande skulle kunna lindra arbetskraftsbristen. Ska vi bygga ekonomiskt, rationellt och med hänsyn till framtida generationer så är valet enkelt: Sverige behöver öka andelen hus som byggs industriellt i trä radikalt.

Publicerad: 11 mars 2016, 10:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Enligt Sveriges Byggindustrier skulle det behövas omkring 40 000 fler byggnadsarbetare för att bygga 70 000 lägenheter per år.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeArbetsmarknadBostadsbristenArbetskraftsbristBostadspolitikBostadspolitiska samtalen

I Dagens Samhälle (nr 8/2016) flaggas det för att bristen på byggnadsarbeterare utgör ett hinder för att klara av att bygga så många bostäder som behövs de kommande åren.

Enligt Sveriges Byggindustrier skulle det behövas omkring 40 000 fler byggnadsarbetare för att bygga 70 000 lägenheter per år. Problemet är att dessa 40 000 inte finns. Redan i dag är det brist på arbetskraft. Dessutom är stora pensionsavgångar att vänta.

Vi förringar inte problemet, bristen på arbetskraft är påtaglig. Men ett ökat industriellt och rationellt byggande kan lindra arbetskraftsbristen.

Genom att bygga en större del av husen i fabrik blir produktionen effektivare och det krävs mindre personal för att utföra samma mängd arbetsuppgifter.

I stort sett alla produkter vi dagligdags kommer i kontakt med tillverkas i fabrik. Det är enkelt att förstå varför: det är rationellt. Men när det gäller bostadsbyggande sker fortfarande väldigt mycket av tillverkningen på plats.  Detta är mindre enkelt att förstå.

Det industriella och rationella byggandet av bostäder har ökat de senaste åren i Sverige till stor del drivet av en framväxande träbyggnadsindustri.

Trä är ett lätt material som trots sin lätthet kan bära höga vikter.  Detta medger en hög prefabriceringsgrad. Den största delen av byggproduktionen sker inomhus i torra industrilokaler.

Med optimerad förtillverkning kan yttre fasadbeklädning vara färdig och de invändiga byggdelarna målningsklara och integrerade med el- och rörinstallationer.

Detta innebär att med en långt driven förtillverkning kan den totala byggtiden kapas med upp till två tredjedelar jämfört med platsbyggda hus.

Med ett modernt, industriellt träbyggande förvandlas den traditionella byggarbetsplatsen mer och mer till en montageplats.

Störningarna för de omkringboende minimeras och logistiken blir effektivare. Det är ett sätt att bygga som passar utmärkt i förtätade, urbana miljöer - men ger jobb där jobben behövs mest, i andra delar av landet än de urbana miljöerna.

Om vi inte ställer om vårt sätt att bygga bostäder finns det även andra risker än att det blir personalbrist. Runt om i vårt avlånga land råder det i dag i det närmaste panik på kommun- och regionkontor.

Hur ska man hitta bostäder till alla som behöver är frågan allt fler ställer sig. När saker och ting ska ske fort finns det alltid risk för att det i slutändan blir fort men fel.

Men med ett industriellt byggande förbättras förutsättningarna för att garantera en hög kvalitet trots krav på skyndsamhet.

Ett hållbart bostadsbyggande förutsätter också ett ökat modernt träbyggande. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, presenterade 2014 en rapport som visar att bygg- och anläggningsprocessen genererar nästan lika mycket koldioxidutsläpp som den samlade personbilstrafiken och mer än vad lastbilar och bussar gör.

Och då utgick beräkningarna från 2012 års bostadsbyggande, ett år då vi byggde mindre än hälften så många bostäder som vi gör nu i Sverige.

Hur mycket koldioxidutsläpp kommer vi då inte att släppa ut om vi når 70 000 – 80 000 bostäder per år med det traditionella sättet att bygga på? Träbyggande genererar låga koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen och dessutom lagrar skogen koldioxid.

Genom att bygga mer hus i trä sparar vi koldioxidutsläpp, något som också bekräftas i en omfattande rapport som SKL nyligen presenterade.

Det finns de som sätter likhetstecken mellan rationellt, industriellt byggande och likformighet. Men det är fel.

Genom ett industriellt byggande ges arkitekten många gånger en betydligt större möjlighet att påverka tidigt och vara med under hela resan, i stället för att se de extra värdena skalas bort i kostnadsjakten på slutet.

Tillverkningen av en Iphone är en extremt standardiserad process, men designen och kundupplevelsen utgör stora delar av orsaken till varför kunder väljer Iphone.

Så – ska vi bygga ekonomiskt, rationellt och med hänsyn till framtida generationer så är valet enkelt : Sverige behöver öka andelen som byggs industriellt i trä radikalt.

Susanne Rudenstam, Sveriges Träbyggnadskansli

Anders Josephsson, Sveriges Träbyggnadskansli

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev