Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

PRO: Bygg bostäder pensionärer har råd med

Det behövs 350 000 nya bostäder för äldre fram till 2030. Men var är det politiska initiativet? De som blir lidande är yngre och äldre som inte har kontakter och de ekonomiska muskler som nu krävs för att få ett bra boende.

Publicerad: 17 september 2014, 10:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeÄldreboendeBostäder

PRO och Riksbyggen har med hjälp av WSP tagit fram siffror som visar att fram till år 2030 behövs svindlande 350 000 nya bostäder – bara för äldre. Det råder bostadsbrist i nära hälften av landets kommuner och det saknas hyresrätter i stora delar av Sverige.

Boende för äldre är inte en isolerad fråga. Den har mycket större sprängkraft än så. Dagens bostadsmarknad tillgodoser inte behoven hos stora medborgargrupper. Yngre som söker sin första bostad har svårt att finna ett bra boende. Bristen på mindre hyresrätter hämmar rörligheten på hela bostadsmarknaden. Barnfamiljer får inte tag i bostäder som motsvarar deras krav då äldre bor kvar i stora bostäder, som är billigare för dem.

I dag är vi närmare två miljoner äldre. Om femton år är vi en halv miljon fler. Det ställer stora krav på kommunernas planering för äldres boende. Trots detta är det märkligt tyst om denna fråga i årets valrörelse från de politiska partiernas sida. Stat och kommun måste ta ett gemensamt ansvar för äldres boende. Byggs ett bra boende för äldre har samhället stora vinster att göra.

PRO presenterade nyligen ett boendepolitiskt program. Programmet redovisar inte bara det skriande behovet av nya bostäder för äldre, utan innehåller också en rad förslag. Förstärkning av bostadsförsörjningslagen – kommunerna måste inventera boendebehoven i sina kommuner, insatser måste till för att äldre ska få rimliga boendekostnader och statliga finansieringsgarantier måste till där marknaden inte fungerar.

Även Riksbyggen har gjort en kartläggning av bostadsmarknadens brister och presenterat förslag till lösningar. Där läggs stort fokus på demografiutmaningen och bristerna på bostäder för den snabbt ökande andelen äldre.

Visst byggs bostäder för äldre redan idag och visst förekommer det att de anpassas efter äldres behov, men långt ifrån det behov som finns och kommer att finnas. De bostäder som nyproduceras är också alldeles för dyra för de flesta pensionärer. Det är inte ovanligt att en nyproducerad tvårummare har en hyra på runt 8 000 kronor i månaden. Betänker man att en genomsnittlig medlem i PRO har en inkomst före skatt på 13 800 kronor, är det en ekvation som inte går ihop.

Vi ser en rad nödvändiga åtgärder för att skapa en fungerande boendemarknad. Pressa boendekostnaderna så att boendekostnaderna sänks. Se över de olika hinder som finns för att flytta både ekonomiska och praktiska. Ett hinder vid byte av bostad kan vara dagens reavinstbeskattning. En pensionär som vill flytta från sin villa eller bostad kan tvingas ta lån för den nya bostaden, som leder till ökade boendekostnader. För äldre i glesbygd handlar det ofta om att överhuvudtaget hitta någon som vill köpa huset.

Dagens politiker måste ta sitt ansvar nu. Skapa rörlighet på bostadsmarknaden till gagn både för medborgarna och samhället. En investering som blir lönsam för alla.

Curt Persson, ordförande PRO, Pensionärernas riksorganisation

Leif Linde, vd Riksbyggen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev