måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Örebro ligger i topp vad gäller bostadsbyggande

Örebro har i flera år legat i topp gällande bostadsbyggande, tack vare Örebromodellen, som har lett till en effektiv marknad för planlagd mark där utbud möter efterfrågan.

Publicerad: 23 april 2018, 12:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Örebro kommun/Fredrik Kellén


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostadspolitikPlan- och bygglagenKommunerHyresrätter

Den 21 mars framförde Fastighetsägarna stark kritik mot kommunerna i en debattartikel gällande markanvisningar med lägre hyror som grund. Artikeln ifrågasätter bland annat kommunernas förståelse om marknadsmekanismerna och på vilket sätt lägre hyror verkligen får en fördelningspolitisk effekt. Lite förenklat kan man säga att kommunen genom markanvisningar med lägre hyror ökar utbudet av överkomliga bostäder. Fastighetsägarna har i sin tur föreslagit ett 9-punktsprogram kallat HEM – Vägar till en social bostadspolitik, där huvuddelen av förslag syftar till att öka efterfrågan på bostäder. En viktig fråga för kommunen är dock att bidra till ökad marknadseffektivitet – så låt oss prata om detta.

Örebro har i flera år legat i topp gällande bostadsbyggande. Vi är övertygade om att vårt arbetssätt, genom den så kallade Örebromodellen, har lett till en effektiv marknad för planlagd mark där kommunens roll på utbudssidan har mött aktörernas och medborgarnas växande efterfrågan. Effekten syns tydligt i prisstatistiken där Örebro haft en lugnare prisutveckling för bostadsrätter än andra jämförbara regionstäder. På en effektiv marknad leder ett ökat behov av bostäder till att fler bostäder byggs, inte att prissättningen på befintliga och nya bostäder skjuter i höjden.

Örebromodellen innebär i korthet att kommunen använder sitt markinnehav och planmonopolet till att skapa bästa möjliga marknadsförutsättningar. Genom att vi endast markanvisar redan planlagd mark eliminerar vi planrisken för projekten och kapar en betydande del av den samlade tidsåtgången från markanvisning till inflytt. Vi använder alltid fasta markpriser och undviker därför prisauktioner som i slutändan får betalas av konsumenten. Genom vår starka ställning på säljsidan och den stora mängden mark vi sålt, så blir våra fasta priser normgivande för samtliga aktörer på marknaden. Våra flexibla och generella detaljplaner styr inte de tekniska lösningarna och de arkitektoniska kvalitéerna hanteras i dialogform under markanvisningen istället för via styrda detaljplaner.

Flera kommuner har under en längre tid jobbat med olika metoder för att skapa bostäder med lägre hyra. I Örebro byggstartas inom kort ett projekt med ca 30 procent lägre hyra än den normala presumtionshyran. Hyran uppgår till 1 250 kr/kvm för en del av bostäderna och upplägget baseras på en gungor-och-karuseller-princip där samma projekt rymmer en andel bostadsrätter och en andel hyresrätter med normal presumtionshyra. Den politiska debatten kan säkert variera över landet, men den gemensamma nämnaren torde vara att marknaden med nuvarande förutsättningar inte kunnat bygga bostäder med en prissättning som anpassats för en växande andel av befolkningen med låga inkomster och mindre tillgång till kapital. Vi kommer därför att pröva olika sätt att stimulera till ökat byggande med lägre prissättning. Det kan handla just om att utvärdera kommande markanvisningar på låg hyra, eller genom att premiera metoder för att sänka tröskeln till att ta sig in på ägandemarknaden.

Alla kommuner har ett ansvar att utveckla sina arbetssätt och använda planmonopolet med högsta möjliga samhällsnytta i fokus. Många kommuner har också en stor markreserv som kan användas till att upprätthålla en utbudsfunktion på marknaden för mark. I Örebro har vårt arbetssätt lett till att vi under många år haft en bostadsproduktion som motsvarat befolkningsökningens underliggande efterfrågan. Det har inneburit ett rekordhögt bostadsbyggande, lägre markpriser än jämförbara städer och en fungerande bostadsmarknad med konsumentvänligare priser.

Ulrika Jansson, programdirektör samhällsbyggnad och förvaltningschef stadsbyggnad, Örebro

Erik Blohm, mark- och exploateringschef, Örebro

Erik Skagerlund, exploateringschef, Örebro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev