Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Nytt hyressättningssystem blir en regeringsfråga

Häromdagen meddelade Fastighetsägarna att de lämnar förhandlingarna mellan hyresmarknadens parter för att gemensamt komma överens om åtgärder för att reformera hyressättningssystemet. I och med avhoppet finns inte längre legitimitet för uppdraget och frågan skickas tillbaka till politiken.

Publicerad: 6 maj 2016, 08:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi anser att det behövs en bred överenskommelse om en ny bostadspolitik. Det räcker dock inte med förändringar i hyressättningssystemet, skriver Sveriges Byggindustrier.


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikHyresförhandlingarBostäderHyresrätter

Sveriges Byggindustrier konstaterar att när en av de tre parterna i förhandlingarna mellan hyresbostadsmarknadens parter lämnar bordet finns längre ingen legitimitet för uppdraget. Det är tråkigt att parterna inte tagit tillfället i akt och enats kring reformer av hyressättningssystemet.

Under drygt sjuttio år har hyressättningen i Sverige omfattats av starkt styrda regler under olika benämningar. Ursprungligen benämnd hyresreglering och numer kallad bruksvärdessystem. Systemet med regleringarna må vara gott men resultatet förskräcker. De effekter vi ser till följd av systemet är bland annat låg rörlighet, svarthandel med hyreskontrakt, ombildningar och ett ineffektivt utnyttjande av bostadsbeståndet. Den dysfunktionella hyresmarknaden i främst storstadsområdena bidrar också till att priserna i det ägda beståndet pressas uppåt. Vilket i sin tur blir en bidragande orsak till att hushållens skuldsättning ökar.

Reformerna brådskar, bostadskrisen är påtaglig runt om i landets kommuner. Regeringens ambitiösa mål att det ska byggas 700 000 nya bostäder till 2025 känns ännu längre bort nu när en av de viktiga bitarna, en reformering av hyressättningssystemet, motarbetas av två av varandra närstående parter, Hyresgästföreningen och SABO. Båda anser att systemet fungerar och kan inte tänka sig annat än finjusteringar i befintliga regler.

Vi förstår Fastighetsägarnas frustration över att inga strukturella förändringar diskuterats under samtalen. Då blir den mest konstruktiva vägen att lämna förhandlingarna. Den enda väg framåt nu är att återföra frågan till de bostadspolitiska samtalen som förs mellan regeringen och oppositionen. Att lägga frågan utanför själva bostadssamtalen visar på en rädsla att ta i frågan från politiken och hoppas att någon annan ska lösa problemet. Så blev det nu inte och därför är samtalen tillbaka på ruta ett.

Sveriges Byggindustrier anser att det behövs en bred överenskommelse om en ny bostadspolitik. Det räcker dock inte med förändringar i hyressättningssystemet. En ny bostadspolitik för alla måste innefatta reformer för ökad rörlighet, lättare inträde för kapitalsvaga hushåll på bostadsmarknaden och förbättringar av regelverk som styr byggandet samt tillämpningen av desamma.

De förändringar som behövs rör många politikområden som skatter, miljöbalken, infrastrukturinvesteringar, bostadsbidrag samt tolkningar och tillämpning av plan- och bygglovsprocessen. Det behövs en ny övergripande bostadspolitik. Vi deltar gärna med vår kunskap och idéer i en bostadspolitik för alla.

Björn Wellhagen, näringspolitisk chef Sveriges Byggindustrier

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev