Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Ny bostadsminister är inte vad Sverige behöver

En ministerpost är ledig. Nu kan statsministern ta chansen att tänka nytt och brett. Sverige behöver inte ännu en bostadsminister. Sverige behöver en samhällsbyggnadsminister. Huvuduppgiften måste vara att skapa bättre förutsättningar för att bygga samhälle och bostadsperspektivet är då för snävt.

Publicerad: 25 april 2016, 03:32

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En minister som har som särskilt fokus på bostäder är ett uttryck för ett ensidigt perspektiv på samhällsbygget.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeMiljöpartietBostadsbristen

I ett välfungerande samhällsbygge är bostäder en hörnsten, men det krävs även en fungerande transportinfrastruktur, tillgång till samhällsservice och handel, skolor och inte minst en meningsfull fritid med tillgång till idrottsanläggningar och motionsspår.

Samhällsbygget kräver tillgång till mark, samhällsplanering på flera nivåer, samhällsekonomiskt motiverade prioriteringar samt finansieringslösningar där offentliga och privata intressen deltar. Om detta måste en samhällsbyggnadsminister ta ett samlat grepp.

Samhällsbyggnadsdebatten handlar om allt från behovet av fler bostäder, bättre tillgång till mark, mer transportinfrastruktur till rätt beskattning och kombinationen av offentligt och privat kapital i finansieringen av samhällsbygget.

Alla dessa aspekter på samhällsbygget som kan samlas inom huvudgrupperna samhällsekonomiskt motiverad prioritering, planering och finansiering måste vägas av i sin helhet. De olika intressenterna från bygg-, transport-, samhällsplanerar- och Finanssverige behöver möta ett samlat ansvarstagande från den nationella politiken i en samhällsbyggnadsminister.

När 700 000 bostäder ska byggas - målbilden för regeringens samtal med oppositionen i bostadsfrågan - behöver tillgången till transportinfrastruktur för privat- och kollektivtrafik tas med i ekvationen. Annars får vi inte de hållbara transportlösningar mellan bostad, arbete och fritid som krävs om Sverige ska nå våra klimatmål.

Hur vi väljer att bygga framtidens samhällen spelar roll. Bygger vi tätt och i höga hus tenderar vi att i större utsträckning gå eller åka kollektivt till jobbet. Bor man mer glest och i småhus då tar vi framförallt bil till jobbet. Man behöver inte lägga några värderingar i om det ena är bättre eller sämre än det andra, men det illustrerar att transportinfrastruktur och bostadsbyggande hänger ihop.

Våra skolor har i stor utsträckning byggts i perioder av urbanisering och intensivt byggande, det vill säga andra halvan av 50-talet och fram till mitten av 70-talet. Nu behöver skolorna renoveras, ersättas och bli fler. I skolornas närhet behöver eleverna även bostäder att bo i, cykelvägar att färdas på liksom bussar att åka i.

Hur skapas förutsättningar för mer utveckling i de många eftersatta bostadsområdescentrum som finns runtomkring i Sverige och som kan utgöra en gemensam mötesplats för det civila samhället? Många har potential, men vad krävs för att lyfta dem? Hur kan förtätning och utveckling bejakas? Hur skapas rätt incitament att utveckla centrumet?

Vad finns det för potential i att skapa bättre förutsättningar för att i större utsträckning få med sig ”marknadskrafterna”? Denna typ av frågor måste en samhällsbyggnadsminister ta tag i.

En samhällsbyggnadsminister måste också börja titta på hur framtidens samhälle ska finansieras. De offentliga finanserna kommer att sättas under press framöver och det är högst oklart om det kommer att avsättas tillräckligt mycket resurser för långsiktiga satsningar i samhällsbygget.

Vilken potential finns i att i större utsträckning pröva offentlig-privat samverkan (OPS-lösningar) och vilka OPS-upplägg fungerar bra och vilka bör man undvika? I resten av världen tillämpas OPS i stor utsträckning, men i Sverige är vi fortfarande nybörjare. Vilka är de kloka vägarna framåt inom detta område?

En minister som har som särskilt fokus på bostäder är ett uttryck för ett ensidigt perspektiv på samhällsbygget när Sverige behöver ett helhetsperspektiv. Inte minst när vi blivit fler svenskar än vi räknade med för bara ett år sedan.

En samhällsbyggnadsminister kan innebära en nystart, rätt fokus och ministerposten som sådan borde vara mycket lockande för en politiker med visioner om ett hållbart samhällsbygge.

Magnus Meyer, vd WSP Norden

Fredrik Bergström, ek. dr, affärsområdeschef WSP

Nils Bohlin, fil.dr, sektorschef WSP

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev