Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Nu krävs reformer som välkomnar flyktingar hem

Det krävs nu fler regelförändringar så att fler bostäder kan byggas. Privat initiativrätt skulle innebära att fler detaljplaner kan produceras och att processen kan gå snabbare. Bostadsbristen måste byggas bort - något som blivit än viktigare med den nuvarande flyktingsituationen.

Publicerad: 5 november 2015, 09:11

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nu skapas förutsättningar för att bygga bort bostadsbristen i Göteborg.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeArbeteFlyktingmottagandeKristdemokraternaGöteborgMigrationsuppgörelsen

I Göteborg har de rödgröna partierna nu haft makten i Göteborg i 21 år i sträck, och under lång tid har de inte lyckats nå upp till sina bostadsmål, trots att målen varit alldeles för lågt satta från början.

Målen har nu äntligen höjts, men det är osäkert om de kan uppnås. Sveriges Byggindustrier varnade härom veckan för ett minskat bostadsbyggande nästa år, vilket är mycket oroande.

Det krävs nu fler regelförändringar så att fler bostäder kan byggas.

Ett viktigt steg skulle vara privat initiativrätt i detaljplaneprocessen. Fastighetsägare och byggföretag ska själva kunna ta fram detaljplaner som sedan prövas av kommunen.

Med dagens planmonopol kan den som vill bygga endast begära ett så kallat planbesked. Privat initiativrätt skulle innebära att fler detaljplaner kan produceras och att processen kan gå snabbare.

Denna modell används i Norge, och bör kunna ligga till grund för hur detaljplanearbetet ska se ut även i Sverige i framtiden.

En sådan modell skulle innebära att fler bostäder kan planeras samtidigt, utan att det kräver mer kommunala resurser till planering. Då skulle målen i Göteborg kunna höjas ytterligare, och uppnås.

Riksdagen beslutade i våras att en utredning av frågan ska genomföras, och Kristdemokraterna i Göteborg har föreslagit att Göteborg ska begära att få vara försökskommun i denna utredning.

Vi är glada över att även Kristdemokraterna i riksdagen nyligen har föreslagit att Göteborg ska vara försökskommun. Det skapar förutsättningar för att bostadsbristen i Göteborg ska kunna byggas bort. Det var viktigt innan, och det blir ännu viktigare av den nuvarande flyktingsituationen.

Det måste bli betydligt enklare att hitta en bostad. Migrationsöverenskommelsen mellan Alliansen och regeringen säger att tillfälliga lättnader i plan- och byggregleringen ska genomföras och att stöd ska riktas till kommuner som bidrar till ökat bostadsbyggande.

Detta är en viktig nyckel till en bättre integration, men det går att göra mer.

Grunden i kristdemokratisk ideologi är att varje människa har ett unikt och okränkbart värde. Därför är det självklart för oss att Sverige ska vara öppet för människor som flyr för sina liv.

Överenskommelsen om migrationspolitikens utformning skapar en grund för att Sverige fortsatt ska stå öppet för människor som flyr för sina liv, samtidigt som andra EU-länder måste ta ett större ansvar.

Till de särskilt positiva inslagen hör en utredning om humanitära visum, och ett ökat stöd till civilsamhället som gör viktiga insatser. Tillfälliga uppehållstillstånd med viktiga undantag för barnfamiljer och ensamkommande barn är ett förslag som kan vara en del i att fördela ansvaret mellan EU-länderna.

Men det måste också bli enklare att ta sig in på arbetsmarknaden. Kristdemokraterna vill öka möjligheterna för asylsökande att arbeta. I dag krävs ett arbetstillstånd för den som vill arbeta, men asylsökande som kan styrka sin identitet kan få ett undantag från detta krav.

Den som inte kan styrka sin identitet tvingas istället in i arbetslöshet. Vi vill nu göra det möjligt att även asylsökande utan id-handlingar ska få detta undantag, så att fler har möjligheten att komma in på arbetsmarknaden.

Den överenskommelse som nu finns är bra, men den får inte leda till att andra nödvändiga reformer glöms bort. Sverige ska säga Välkommen hit. Nu behövs det reformer som välkomnar människor hem.

Hampus Hagman, ledamot i byggnadsnämnden Göteborg (KD), ordförande Kristdemokraterna Hisingen

Matilda Granberg Stålbert, (KD), ersättare Göteborgs kommunfullmäktige

Miriam Lilja, (KD), ordförande Kristdemokraterna Göteborg Öster

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev