Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Nej, vi förespråkar inte marknadshyror”

Förra veckan presenterade Hyresgästföreningen i Stockholm en överenskommelse med tre bostadsbolag. De som vill skjuta förslaget i sank påstår att detta är ett steg mot marknadshyror. Så är det naturligtvis inte.

Publicerad: 28 februari 2017, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

En systematisering av hyressättningen är ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets bruksvärde utifrån område, hus, lägenhetsstandard och service, skriver ordförande Marie Linder mfl.


Ämnen i artikeln:

BostäderStockholmHyresrätter

Hyresgästföreningen region Stockholm och Stockholms stads tre kommunägda bostadsbolag presenterade förra veckan en gemensam överenskommelse. Överenskommelsen innebär att Hyresgästföreningen tillsammans med bostadsbolagen vill skapa en hyressättning som bättre speglar det som dagens hyresgäster värdesätter i sitt boende, så kallad ”Stockholmshyra”. Olika modeller för systematisk hyressättning finns redan utarbetade på ett hundratal orter, däribland både Malmö och Göteborg, och de fungerar utmärkt inom ramen för bruksvärdessystemet. Detta är alltså inget nytt.

En systematisering av hyressättningen är ett verktyg för att enklare kunna beräkna en lägenhets bruksvärde utifrån område, hus, lägenhetsstandard och service inom ramen för nuvarande lagstiftning. Det lägger grunden för en tydlig och konsekvent hyressättning på en ort.

En viktig utgångspunkt i arbetet med systematisering är att konsekvenserna av införandet inte ska bli stora varken för hyresgäst eller hyresvärd. Erfarenheter från orter som redan har infört liknande system är att det stora flertalet hyror påverkas väldigt lite, ibland inte alls. Vissa hyror höjs sannolikt något och det sker i så fall genom en intrappning över tid, andra hyror fryses sannolikt under en period.

Systematisering är en fråga som Hyresgästföreningen arbetat med i olika omgångar runt om i landet sedan 2001. Vid bostadssamtalen förra våren förband sig Hyresgästföreningen och SABO att utveckla en gemensam arbetsform kring just systematisering.

De som vill skjuta förslaget i sank påstår att detta är ett steg mot marknadshyror. Så är det naturligtvis inte, tvärtom. Detta gör hyressättningen tydligare, transparent och mer överskådlig för hyresgästen. Ett rättvist system som alla förstår och där man är överens om kriterierna i hyressättningen gynnar alla parter. Ett stabilt förhandlingssystem ger trygghet för hyresgästerna men också en trygg och säker långsiktig avkastning för fastighetsägare.

Det svala intresset från de privata fastighetsägarna i Stockholm så här långt kan ju också ses som en garant för att det inte är marknadshyror det handlar om.

Idag ligger fokus alltför mycket på fastighetens byggår och det gör det svårförståeligt stundtals varför en viss fastighet ska ha högre hyra än en annan trots liknande eller ibland till och med något sämre standard än grannhuset. Men med systematisering är det fortfarande lägenhetens storlek och standard som ligger till grund för största delen av bedömningen av hyran, precis som idag.

Dessutom fortsätter parterna hyresförhandla varje år och hyresgästernas besittningsskydd berörs inte. Hyresgästföreningen fortsätter stå upp för gemensamt förhandlade hyror och vi fortsätter driva frågor som rör trygghet och delaktighet för hyresgästerna.

I begreppet trygghet ligger även att fokusera på det som finns utanför bostaden. Bostadsbyggandet har under många år bidragit till att bygga barriärer och skapat stora bostadsområden utan en bra blandning av människor och upplåtelseformer. Det har i sig spätt på segregationen.

Därför är stadsutveckling, fokus på att få människor i arbete och utbildning och arbetet med att minska ekonomiska klyftor i kombination med utvecklandet av en social bostadspolitik som en del av vår välfärd viktigt för oss.

I vår kommer Hyresgästföreningen att lansera Boinstitutet. Tanken är att samla och förena människor med god insikt i och kunskap om bostadspolitik, forskning kring bostadsfrågor och samhällsutveckling för att ytterligare sätta fokus på bostadsfrågorna. I det arbetet kommer frågor kring segregation och människors möjligheter till en bra bostad till rimlig kostnad vara viktiga frågeställningar.

Marie Linder, förbundsordförande Hyresgästföreningen

Jonas Nygren, förbundschef Hyresgästföreningen

Erik Elmgren, förhandlingschef Hyresgästföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev