Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Naivt att tro att trähus är lösningen på allt

Behovet av nya bostäder till år 2025 uppskattas nu till över 700 000. Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte.

Publicerad: 18 maj 2016, 12:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har hittills med hjälp av process- och produktutveckling minskat med mer än 20 procent de senaste 20 åren, skriver \ Malin Löfsjögård.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeHållbart byggandeBostäder

Replik. Carl-Johan Engström med flera från tankesmedjan Global utmaning skriver i ett debattinlägg att de vill se en satsning på trähusbyggande. I artikeln anger de en rad argument för sitt förslag att förespråka trä framför betong. Dessa argument kan starkt ifrågasättas, särskilt utifrån att de ensidigt talar till träets fördelar. Att dra generella slutsatser kring olika aspekter är vanskligt. Särskilt om man jämför äpplen med päron.

Klimatsmart. Det går inte att generellt jämföra byggnadsmaterial, det måste vara likvärdig kvalitet som avses och som också håller över tid. Sett till olika genomförda studier finns i dag inte vetenskapligt stöd för att det ur klimatsynpunkt är generellt bäst att bygga med ett specifikt byggmaterial sett till en byggnads livscykel. Istället visar studier med livscykelberäkningar att resultatet är beroende av projektets förutsättningar.

Utsläppen från cement- och betongtillverkningen har hittills med hjälp av process- och produktutveckling minskat med mer än 20 procent de senaste 20 åren. Minskningen är ännu större om man ser på det cement som specifikt används vid husbyggnad. Vi står också inför klimatförändringar som kan innebära fler och kraftigare väderhändelser som översvämningar, fuktigare klimat och så vidare. Förändringar som kan påverka de byggnadsfysiska egenskaperna och beständigheten hos en byggnads klimatskal. Därför är det extra viktigt att använda robusta material och byggmetoder som ger täta och fukttåliga hus som behåller dessa egenskaper över lång tid.

Näringspolitik och att snabbt kunna skala upp. Betongföretagen i Sverige har en stor kapacitet och gör satsningar på utbyggnad och effektiviseringar för att kunna möta upp mot behoven som finns inom byggandet.

Nya arbetstillfällen. Betongbranschen är lokalt förankrad med tillverkning på många orter i Sverige. Lokalt är man en viktig arbetsgivare som skapar jobb och sysselsättning. I dag arbetar cirka 6 500 personer inom betongbranschen (exklusive betongarbetare hos byggentreprenörerna). Men vi behöver bli fler och många betongföretag har anställningsbehov för att möta en ökad efterfråga.

Kostnadseffektivitet. På samma sätt som för klimatpåverkan går det inte att generellt säga att ett byggmaterial är billigare att bygga med än ett annat. Vad är det som jämförs - livslängd, kvalitet, funktion, drift och underhåll? Det måste vara likvärdig kvalitet som avses och som också håller över tid. Tack vare hög grad av industrialisering och effektiva produktions- och byggmetoder samt lågt drift- och underhållsbehov kan kostnadsbilden hållas nere vid betongbyggande.

Variation. Utformning och gestaltning av både byggnader och omgivningar behöver ges ett större fokus. Då inkluderas också den sociala hållbarheten. Betongen ger fantastiska möjligheter till arkitektonisk utformning där bara fantasin sätter gränser samtidigt som vi utnyttjar standardiserade och industrialiserade processer och byggmetoder.

Behovet av nya bostäder till år 2025 uppskattas nu till över 700 000. Tänk om det vore så enkelt som att lösningen på ett mer hållbart och effektivt byggande är att bara bygga med ett visst byggmaterial. Men så enkelt är det inte. Varje projekt har sina krav och förutsättningar och det handlar om rätt material på rätt plats utifrån det specifika projektet baserat på korrekt och vetenskaplig fakta.

Jag träffar gärna artikelförfattarna för att berätta mer om hur betong men också hur övrig byggmaterialindustri är viktiga aktörer för att möta den ökade efterfrågan på bostäder och hållbarhet.

Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, adjungerad professor KTH

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev

Se fler branschtitlar från Bonnier News