måndag30 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

MP: "Vi har fått fart på bostadsbyggandet!"

När vi gröna klev in i regeringen rådde det bostadskris i Sverige. I år påbörjas 76 000 bostäder, vilket är tre gånger mer än alliansregeringarnas genomsnitt. Men Alliansen vill återgå till en politik som överlåter åt marknaden att hantera utmaningarna. Detta är ansvarslöst, skriver Peter Eriksson och Emma Hult, MP, inför dagens riksdagsdebatt.

Publicerad: 29 november 2017, 07:55

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet, Riksdagen, Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostäderBostadspolitikBostadsbyggande

Idag debatterar riksdagen den del av statsbudgeten som rör regeringens bostadssatsningar. När vi gröna klev in i regeringen rådde det bostadskris i Sverige. Befolkningen hade ökat under många år utan att bostadsbyggandet hade kommit igång. I år påbörjas 76000 bostäder att byggas vilket är tre gånger så många i jämförelse med alliansregeringarnas genomsnitt. Dessa bostäder behövs då befolkningen vuxit. Mellan åren 2000 och 2016 har Sveriges befolkning ökat med över 1,1 miljoner invånare. Prognosen idag är att Sveriges befolkning fortsätter att öka med 100 000 invånare per år.

Miljöpartiet värnar det kommunala självstyret och fokuserar på att stödja kommunerna i deras ansvar för bostadsförsörjningen. Vi har undanröjt hinder för bostadsbyggande i Stockholm, ändrat instruktionen till länsstyrelserna så att de nu även ska främja bostadsbyggande och gett det statliga bolaget Akademiska hus i uppdrag att bygga studentbostäder runt om i landet. Regelförenklingar har genomförts och just nu arbetar vi för att stödja den pågående industrialiseringen och digitaliseringen av byggbranschen.

Miljöpartiet tar även stort ansvar för bostadsbyggandet runt om i Sveriges kommuner. MP är med och styr i majoritet i 12 av de 15 kommuner som just nu bygger mest. Samtidigt som bostäderna blir fler planerar kommunerna på ett mer hållbart sätt. Bostäder byggs vid befintlig infrastruktur vilket är resurseffektivt. Många nya bostäder är passivhus och fler än tidigare byggs i trästomme. Detta innebär att den gröna omställningen pågår just nu och det är Miljöpartiet som ser till att den genomförs.

Enligt byggbranschen är det största hindret för bostadsbyggande tillgången på arbetskraft. Vi driver på för fler utbildningsplatser men också för ökad industrialisering och digitalisering vilket ökar effektiviteten i byggandet. Det gör också att fler jobb skapas utanför städerna.

Behovet behöver styra vilka bostäder som byggs. Därför uppförs nu fler hyresrätter med rimliga hyresnivåer. Det statliga investeringsstödet som vi infört styr precis i den riktningen. Faktum är att både 2017 och 2018 kommer det byggas fler hyresrätter än bostadsrätter.

En samlad opposition vill skära flera miljarder i anslagen och återgå till en bostadspolitik där marknaden ensam ska hantera utmaningarna. Detta är ansvarslöst och skulle innebära att människor får ännu svårare att hitta en lämplig bostad. Det leder i sin tur till att utbildningar inte kan påbörjas, jobbmöjligheter uteblir och vuxenlivet med egen bostad skjuts på framtiden för många unga.

Fram till 2025 behöver över en halv miljon bostäder byggas. Miljöpartiet vill att dessa ska vara hållbara, socialt och ekologiskt, och bli en del av en nödvändig grön omställning.

Peter Eriksson, bostadsminister (MP)

Emma Hult, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev