tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

MP: Nu satsar vi på hållbar bostadspolitik

Miljöpartiet är med och styr i över hundra av landets kommuner och sitter i Sveriges regering. Inför helgens kongress lyfter vi frågan om en mer hållbar bostadspolitik. Vi ser att Sveriges tre största städer kan vara med och leda i den omställningen, skriver miljöpartistiska kommunalråd i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Publicerad: 12 juni 2015, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi är övertygade om att vi kan visa vägen för en hållbar bostadspolitik i hela Sverige, skriver kommunalråden Daniel Helldén, Ulf Kamne och Karolina Skog (MP). \


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeHållbart byggandeBostadsbristen

Under tidigare regeringar har bostadsbristen ökat varje år och i dag uppger över hälften av Sveriges kommuner att de har bostadsbrist. Den akuta bostadsbristen drabbar framför allt storstadsregionerna och Sveriges studieorter. Det byggs för få bostäder och det saknas framför allt hyresrätter och små, billiga lägenheter. Bostadsbristen skapar långa köer på hyresmarknaden och höga priser på bostadsrätter. Det gör det svårare för främst unga att få sin första bostad.

Städer är olika och har olika förutsättningar att utvecklas hållbart. Vi värnar den kommunala självbestämmanderätten i bostadsfrågor men för att långsiktigt kunna stå upp för den ordningen krävs att alla kommuner där det finns ett bostadsunderskott agerar kraftfullt. Sveriges kommuner måste driva på för nya bostäder och satsningar i offentliga rum som skapar levande centrum och bryter segregationen. Vi måste se möjligheterna med förtätning på platser i städerna där det finns bra kollektivtrafik.

Sveriges utspridda städer ger ökad bilism och ökade mängder utsläpp. Genom att bygga tätare, med bostäder och arbetsplatser blandat och med god tillgång till skolor, handel och kollektivtrafik skapas närhet i vardagen. På det sättet kan vi bygga bort bilberoendet. Sänkta hastigheter för biltrafiken minskar buller och gör det möjligt att bygga bostäder på nya platser. Genom strategisk grönyteplanering skapas möjlighet att integrera naturens tjänster i staden. När ekologisk mångfald, rekreation och dagvattenhantering är säkrad finns det även många grönytor där det går att bygga nya bostäder.

Miljöpartiet i Malmö, Göteborg och Stockholm representerar tre olika städer med olika förutsättningar men med samma målsättning. Vi är överrens om att vi måste bygga många fler bostäder om vi ska klara av bostadsbristen. Vi är övertygade om att vi kan visa vägen för en hållbar bostadspolitik i hela Sverige.

LÄS MER: Moderna städer måste klara blötare klimat.

Stockholm har satt upp målet att bygga 40 000 bostäder till 2020. Bostäder för unga och studenter ska prioriteras både i markanvisningsfas och genom nya kontraktsformer från bostadsbolagen. De kommunala bostadsbolagen har sedan årsskiftet uppdraget att utveckla typhus som är anpassade till Stockholms förhållanden vilket är en möjlighet att sänka byggkostnaderna. Dessutom anställs fler planhandläggare för att öka planeringstakten för nya bostäder. I Norra Djurgårdsstaden och Hammarbyhöjden-Björkhagen byggs nya stadsdelar med stort fokus på hållbarhet och ett oberoende av bilar.

Göteborg bygger en tät blandstad i citynära frihamnen för 15 000 boende. Här utmanar staden marknaden att bygga för social mångfald. När Frihamnens första tusen bostäder byggs ska 25 procent ha en hyra på cirka 1 000 kr/kvm och år. Det innebär under 6 000 kronor i månaden för en lägenhet på 70 kvm. Till stadens 400-årsjubileum görs en satsning där 7 000 fler bostäder än som ligger i ordinarie produktion ska färdigställas. Nya organisationsformer för en mer effektiv planering kommer att testas.

Malmö bygger nya bostäder i stationsnära lägen för att minska bilberoendet. Vid Citytunnel-stationerna sker stora förändringar; centrum förtätas, en ny stadskärna växer fram i Hyllie med 9 000 nya bostäder och de gamla hamnkvarteren vid centralstationen omvandlas till tät, blandad stad. Planerna på spårvagnslinjer och en ringlinje för pendeltåg är långt framskridna vilket ger fler bostäder i anslutning till stationerna. En framgångsfaktor är att Malmö stad bjuder in byggherrar till dialog kring kvalitet och hållbarhet och förenklar byggprocesserna genom en så kallad bolots.

Uppdraget är tydligt: Bygg fler bostäder. Fokus ska ligga på hållbara bostäder som kan efterfrågas av människor med vanliga inkomster. Bra incitament och samarbetsformer ska finnas så att fler bostadsbyggare kan bidra med kreativa och konkurrenskraftiga lösningar. Trösklarna in på bostadsmarknaden måste sänkas. Det här är en utmaning för hela Sverige där Stockholm, Göteborg och Malmö ska vara med och leda.

Daniel Helldén, trafikborgarråd (MP) Stockholm

Ulf Kamne, (MP) kommunalråd Göteborg

Karolina Skog, stadsbyggnadskommunalråd (MP) Malmö

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev