Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Miljöbyggnad 3.0 måste bygga på en helhetssyn”

Vi, som företräder energibranschen, industriföretag, avfallsbranschen och kommunerna, uppskattar att representanter för Sweden Green Building Council, SGBC, har tagit sig tid att svara på vårt debattinlägg, där vi föreslog förbättringar när nu miljömärkningssystemet Miljöbyggnad 3.0 ska revideras.

Publicerad: 26 april 2017, 12:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Hållbart byggandeEnergieffektivisering

Replik.Ett miljöcertifieringssystem för byggnader, som kommer att användas av många i tron att det styr mot en minskad miljö- och klimatpåverkan, måste också ge den effekten. Det första och viktigaste är då energikrav på själva byggnaden och dess klimatskal.

Kriterierna i Miljöbyggnad behöver främst säkra låga värmeförluster vid kallt väder, när energisystemet är som mest ansträngt och energin är som dyrast och mest fossil. SGBC säger att man har skarpa nivåer för maximalt effektbehov, trots att värdena ligger betydligt över motsvarande nivåer för lågenergihus i beprövade passivhusregler (Feby 12).

Vi vill ha teknikneutrala regler. Fastighetsägare ska kunna välja den uppvärmningsform som passar dem bäst. Även om vi förstår att Miljöbyggnad för enkelhetens skull lutar sig mot Boverkets byggregler, BBR, så borde SGBC ta eget ansvar. Miljöbyggnad har samma snedstyrning till förmån för värmepumpar men problemet blir värre i och med att certifieringen skärper kraven jämfört med BBR.

Samhället är mitt i en stor omställning. Klimatutsläppen behöver minska och jungfruliga resurser användas klokare. Här har byggnaden och fastighetsägaren en viktig roll och Miljöbyggnad kan bidra. SGBC uttalar att certifieringen ska ge bygg- och fastighetsbranschen verktyg för att nå miljömässig hållbarhet. Då bör den vässas, så att märkningen bidrar till verklig förändring, sett till hela energisystemet. Till exempel bör avfallsinsamling och återvinning i byggnaden uppmuntras och lågt resursutnyttjande även på samhällsnivå premieras genom att kriterierna skiljer på jungfrulig fossil energi och energi från den fossila delen i avfall som inte kan återvinnas.

Vi välkomnar att SGBC nu förtydligar att spillvärme alltid ska betraktas som förnybar energi. Där fanns det tidigare en förvirrande skrivning om ”spillvärme av okänt ursprung”. SGBC offentliggör också att man tagit till sig av remissynpunkterna och kommer att förändra skrivningen om användning av Grön el, så att ”den Gröna el som godkänns i Miljöbyggnad 3.0 ska medverka till att ny förnybar el tillförs”. Vi ser fram emot förtydligandena på denna punkt, som förhoppningsvis minskar risken för olika tolkningar.

Med en helhetssyn, tydligare krav på byggnadens klimatskal och teknikneutrala krav på energitillförseln kan Miljöbyggnad bli det verktyg många hoppas att det ska vara. Det ser vi fram emot i den slutliga versionen av Miljöbyggnad 3.0.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Stig Nilsson, ordförande Industrigruppen Återvunnen Energi

Ann-Sofie Eriksson, sektionschef, Sveriges kommuner och landsting

Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev