tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Människors liv slås i spillror när det inte finns bostäder

Det behöver inrättas en regional allmännytta i Stockholmsregionen. Givet att den har ekonomiska muskler och goda finansieringsmöjligheter har den förutsättningar att kunna hantera både nyproduktion och upprustning på ett för samhället och hyresgästerna bra sätt, skriver representanter för Hyresgästföreningen region Stockholm.

Publicerad: 13 maj 2018, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Liv försvåras när det inte finns tillgängliga bostäder. Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

HyresgästföreningenAllmännyttanBostadspolitikBostadspolitiken

Hyresgästföreningen region Stockholm verkar för inrättande av regional allmännytta i Stockholmsregionen. Detta förslag har presenterats i flera olika forum. Bakgrunden är bland annat det faktum att arbetsmarknadsregionerna runt de större städerna växer samtidigt som de kommunala bostadsbolagens verksamhetsområden fortfarande är begränsade till varje enskild kommun. I Stockholmsregionen finns ingen regional allmännytta men sedan 1966 finns det en i Göteborgsområdet; Förbo AB, gemensamt ägd av fyra kommuner.

Det kan finnas olika bakomliggande skäl till att två eller fler kommuner går ihop och inrättar en regional allmännytta. Ett kan vara att kommunerna gränsar till varandra och har gemensam exploaterbar mark, med ett sådant samarbete skulle stadsutvecklingen främjas, kanske till och med gemensamma detaljplaner. Ett annat kan vara att kommuner utan allmännytta ser möjligheterna med att gå samman, hellre än att inrätta en egen kommunal allmännytta. Ett tredje kan vara kommuner med en gemensam grundläggande bostadspolitisk hållning, med eller utan egna allmännyttor.

En stor regional allmännytta med ekonomiska muskler och goda finansieringsmöjligheter har förutsättningar att kunna hantera både nyproduktion och upprustning på ett för samhället och hyresgästerna bra sätt. Verksamheten ges stabilitet över tid och såväl förvaltningen som driften blir effektiv. Den regionala allmännyttan får en unik kompetens genom att verka i flera kommuner, kanske av olika karaktär.

Men det centrala uppdraget för en regional allmännytta är att få fram fler bostäder i Stockholmsregionen för alla människor som vill bo och leva här. Många liv försvåras och kanske till och med slås i spillror när det inte finns några lämpliga bostäder tillgängliga. Karin från västra Sverige som kommit in på sin drömutbildning på Stockholms universitet men tvingas tacka nej. Magnus i Söderort som precis genomgått en skilsmässa och behöver en bostad i närområdet för att kunna vara en bra pappa till sina barn. Ibrahim från Nordafrika med en unik kompetens och som därför blivit erbjuden jobb i Stockholm men inte kan flytta hit. Vuxna Sofia från västra Stockholm som bor hemma hos sina föräldrar och som inget hellre vill än att kunna flytta hemifrån. Gunnar och Marianne i norra Stockholm som på ålderns höst skulle behöva flytta från villan till något mindre.

Även om ovanstående exempel är fiktiva, skulle de lika gärna kunna vara hämtade från verkligheten. För berättelserna är många om alla de som vill och behöver ett eget hem men inte kan hitta något. Konsekvenserna av bostadsbristen blir förödande för både individ och samhälle.

En regional allmännytta bör ges förutsättningar att verka med ett långsiktigt perspektiv. Vi tror också att medverkande kommuner ska ha ett gemensamt fokus för att verksamheten ska fungera på bästa sätt. Även formfrågan är viktig; om den regionala allmännyttan ska bedrivas som ett bolag, en stiftelse eller kanske ett kommunalförbund.

Vidare menar vi att det är angeläget att hitta en modell för nyproduktion och upprustning; vilken/vilka kommuner som ska prioriteras när. Den regionala allmännyttan ska utifrån en sådan modell kunna hantera prioriteringarna. Ledningen ska, med ett regionalt fokus, ha hyresgästers och samhällets bästa för ögonen.

Hyresgästföreningen region Stockholm är beredd att föra en dialog och samverka med regionens kommuner i arbetet med att inrätta regional allmännytta i Stockholmsregionen.

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm

Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare, Hyresgästföreningen region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev