Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

M: Socialdemokraternas snabbspår leder fel

Trots en relativt hög byggtakt saknar Socialdemokraterna i Stockholms stad den handlingskraft som krävs för att lösa rådande bostadskris. Ett återkommande strategiskt grepp verkar vara att, för att undvika kritik, lägga fram förslag som de inte har rådighet över i staden.

Publicerad: 29 september 2016, 08:40

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Stockholm behöver, enligt M-debattörerna, fler bostäder - inte en socialdemokratisk majoritet som skyller misslyckanden på andra.


Ämnen i artikeln:

BostäderStockholm

REPLIK När Karin Wanngård (S) och Roger Mogert (S) skriver i inlägget Inför snabbspår på bostadsmarknaden att flertalet av stadens detaljplaner överklagas och att överprövningen av bygglov tar för lång tid. För att komma tillrätta med situationen kräver de bättre verktyg från staten – ett snabbspår.

Debattörerna har de givetvis rätt. Det vore mycket önskvärt att denna process kortades. Samtidigt som vi välkomnar den insikten är det anmärkningsvärt att Socialdemokraterna återigen endast lägger fram förslag som de inte själva har rådighet över i staden. Det verkar vara ett återkommande strategiskt grepp för att undvika kritik mot sin egen bostadspolitik i Stockholm.

Faktum är att handläggningstiderna för detaljplaner inom kommunen har ökat med fem månader, från 17 till 22 månader, sedan Socialdemokraterna fick makten i Stadshuset. Därtill har antalet bygglov som hanteras inom de lagstadgade tio veckorna sjunkit från 99,7 procent till 95 procent. Socialdemokraterna borde därför sopa framför egen dörr innan de riktar kritik mot partivännerna i den rödgröna regeringen.

Socialdemokraternas stora bostadslöfte är att bygga 40 000 nya bostäder innan 2020. Det är ett löfte de kommer att missa med råge. Med nuvarande byggtakt kommer de bara att mäkta med lite drygt 20 000 av de utlovade bostäderna till målåret. Särskilt tydligt blir detta i fallet med studentbostäder, där endast 707 av årets mål på 1 300 kommer att färdigställas. Ett snabbspår för överklaganden löser inte grundproblemet utan är ett sätt för Socialdemokraterna att blanda bort korten. I regeringen har Socialdemokraterna redan provat snabbspår, med undermåligt resultat. Det gällde då att få nyanlända snabbare in i jobb, men enligt Arbetsförmedlingen har endast 2 400 av totalt 58 000 nyanlända skrivits in etableringsprogrammet som snabbspårdeltagare.

Om vi menar allvar med att det råder bostadsbrist måste betydligt fler lösningar till. Här saknar Socialdemokraterna svar, såväl i Stockholms stad som i regeringen.

Vi har sedan tidigare lagt fram ett stort antal konkreta förslag för att förenkla regelverket, korta planprocessen, planlägga mer mark och bygga fler bostäder. Bland annat borde regeringen göra Stockholm till en pilotkommun för undantag från byggregler. Dessa undantag ska gälla i fem år för att sedan utvärderas.

Idag kan i praktiken vem som helst överklaga en detaljplan, vilket förlänger processen i onödan. Under samma period borde därför rätten att överklaga planer med nya bostäder kraftigt inskränkas till direkta sakägare som markägare och närboende.

Utöver regelförenklingar måste Stockholms stad tillåta externa aktörer att arbeta fram detaljplaner. Det råder idag en generell brist på planhandläggare i Stockholm. Flertalet externa aktörer har dock både egen kompetens och personal när det handlar om att arbeta med detaljplaner och tillhörande dokument såsom kultur- eller miljökonsekvensanalyser. Genom att tillåta byggherrar att själva ta fram detaljplaner, utifrån stadens översiktsplan, skulle betydligt fler bostäder kunna planläggas snabbare.

Stockholm behöver fler bostäder och färre regleringar. Stockholm behöver en bostadspolitik med konkreta reformer och resultat. Det Stockholm inte behöver är en socialdemokratisk majoritet som lägger skuld och ansvar på andra när de misslyckas med bostadsbyggandet.

Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M), Stockholms stad

Joakim Larsson, oppositionsborgarråd (M) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostäderStockholm

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev