Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

M: ”Social housing bör undvikas in i det längsta”

Låginkomsttagare får det allt svårare på bostadsmarknaden, larmar Boverket. Myndigheten föreslår därför en riktad byggsatsning, så kallad social housing. Moderaterna ser det dock som en nödlösning och vill i stället ha större fokus på bättre ekonomi för hushållen.

Publicerad: 12 januari 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Social housing känns inte som rätt väg att gå för att hjälpa resurssvaga in på bostadsmarknaden, utan som en nödlösning.


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenBostadsbyggandeBostadspolitikSociala bostäder

Nyligen larmade Boverket om att låginkomsttagare får det allt svårare på bostadsmarknaden. Myndigheten föreslår därför en riktad satsning där staten ska göra en särskild byggsatsning för just denna grupp.

Vi har i dag en skriande brist på bostäder och läget är särskilt problematiskt för många unga, nyanlända och familjer med svagare ekonomi som ännu inte har lyckats etablera sig på bostadsmarknaden.

Enligt Boverket finns det nu en grupp på uppemot 900 000 hushåll, inklusive nyanlända, som har svårt att hitta bostäder med rimliga hyror på grund av sina låga inkomster.

Den stora boven i dramat är naturligtvis att det byggs för lite bostäder. För trots att byggandet har kommit i gång ordentligt på senare år, inte minst tack vare den tidigare alliansregeringens reformer, så måste vi nu öka byggandet ytterligare för att lyckas bygga bort bostadsbristen.

Regeringens mål om 250 000 nya bostäder fram till år 2020 är för lågt satt och nås redan med befintlig byggtakt. Boverket räknar i sina prognoser med att det behövs nästan dubbelt så många, drygt 460 000 bostäder under samma period.

Bostadsbristen växer och det är alarmerande att vi har en bostadsminister som duckar och verkar ha svårt att inse allvaret i situationen.

Regeringen och bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) signalerar en återkommande motvilja mot genomgripande och nödvändiga regelförenklingar samt levererar få och urvattnade förslag. Det här duger naturligtvis inte.

Vi moderater har föreslagit ett krispaket för att snabbt få fram fler bostäder och flera reformer för att möta det långsiktiga bostadsbehovet.

Det handlar bland annat om ytterligare regelförenklingar, bland annat ett nytt system för planering där detaljplan tas bort, allt för att snabbare få fram mer byggklar mark.

Flexiblare bullerregler, mer ändamålsenliga strandskyddsregler och att helt ta bort länsstyrelserna vid överklaganden. Vi behöver även göra bostadsbyggande till ett riksintresse - likställt med övriga riksintressen för att peka på allvaret med att det behövs fler bostäder.

Vi behöver titta på rörligheten på bostadsmarknaden för att komma till rätta med långa bostadsköer och tröga flyttkedjor. Även bostadsbidraget behöver stärkas. Den stora bostadskris som Sverige står mitt i kräver genomgripande förändringar av svensk bostadspolitik.

Reformer som sänker trösklar för byggande generellt är en betydligt bättre väg att gå än att fokusera på subventioner eller social housing. Social housing riskerar att bli stigmatiserande och är därför en nödlösning som riskerar att permanentas.

Därför ser vi inte ett fokus på social housing som rätt väg att gå för att hjälpa resurssvaga in på bostadsmarknaden, utan som en nödlösning som bör undvikas i det längsta. I stället bör fokus ligga på att förbättra hushållens ekonomi och genomföra stora bostadspolitiska reformer för ökat byggande och en mer välfungerande bostadsmarknad.

Regeringens enda svar för att bygga bort bostadsbristen är en återgång till en ineffektiv och beprövad subventionspolitik som ingen efterfrågor. Men passivitet och gamla lösningar som subventioner kommer aldrig att lösa bostadskrisen.

Nu måste vi växla upp tempot och fokusera på att hjälpas åt att riva hindren för byggande. Det finns många goda exempel runt om i landet på att det går att bygga både snabbt och billigt så låt oss nu anamma och sprida dessa exempel.

Det är bara så vi kan bygga bort bostadsbristen och skapa en bostadsmarknad där alla är inkluderade.

Ewa Thalén Finné, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev