Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Låt medborgarna börja bygga bostäder själva

Vi befinner oss i ett läge där vi har osålda bostäder och minskad bostadsproduktion samtidigt som det råder stor bostadsbrist. Ett sätt att råda bot på problemet är att låta medborgarna producera sina bostäder själva.

Publicerad: 11 december 2018, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Egenproducerade bostäder kan vara en väg ur bostadsbristen.

Foto: Petter Arvidson / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeBostäderBostadsbristenKommunerLänsstyrelsenStockholm

Nyligen kom nya siffror från SCB som visar att nyproduktionen rasar i Stockholm. Under årets tre första kvartal påbörjades 40 procent färre nya bostäder jämfört med i fjol. Totalt sett har det i år byggstartats cirka 8 000 bostäder i Storstockholm, vilket kan jämföras med Länsstyrelsens prognos att det fram till 2030 behövs ett tillskott om drygt 20 000 bostäder per år i regionen. Samtidigt syns tecken på att en stor del av de bostäder som producerats under senare tid är svåra att sälja eftersom de inte passar människors behov.

Orsaken till dagens situation är att både kommuner och medborgare är beroende av att professionella bostadsproducenter ska lösa bostadsförsörjningen. Problemet är att det inte är deras uppdrag. Deras uppdrag är att producera en vara och sälja den med vinst. Och när efterfrågan på deras vara viker är det logiskt att de, likt de senaste prognoserna indikerar, drar ned på produktionen.

Vi befinner oss i ett läge där vi har osålda bostäder och minskad bostadsproduktion samtidigt som vi har ett stort behov av bostäder. Nu bör både kommuner och medborgare söka nya vägar framåt.

En väg kan vara att låta medborgarna producera sina bostäder själva. Egenproducerade bostäder är nämligen ett framgångsrikt koncept i flera andra europeiska länder. Det startade i Tyskland på 1990-talet och utgör i dag mellan 20 till 30 procent av bostadsproduktionen i storstäder som Hamburg, Stuttgart och München. På senare år har fenomenet tagit fart i Frankrike, där drygt 600 bostadsprojekt befinner sig i olika projektfaser. Även vårt grannland Finland utforskar konceptet. Där färdigställdes det första projektet 2014 och nu finns ett tiotal bostadsprojekt i produktion eller under planering.

Konceptet är enkelt. I stället för att köpa bostäder via en bostadsproducent går medborgare samman och bygger på egen hand. De köper marken från kommunen och kontrakterar företag för att bygga bostadshuset och lägenheterna så som de själva vill ha det.

För konsumenter finns flera uppenbara fördelar. På en bostadsmarknad där det är svårt att hitta ett boende som passar är det attraktivt att själva bestämma var och hur man vill bo. Dessutom finns en möjlighet att få ned priset eller få mer för pengarna då exploateringsvinsten som normalt sett tillfaller bostadsproducenten inte längre finns med i kalkylen.

Det finns även flera fördelar för kommunen. Att överlåta mark direkt till medborgarna ger dem ett komplement till dagens förfarande och en möjlighet att naturligt involvera medborgarna i frågan om bostadsförsörjning. Med ett högre engagemang och deltagande från de som bor i området förbättras även förutsättningarna för att det som byggs faktiskt fungerar och accepteras i området.

Egenproducerade bostäder har tidigare testats i Sverige i liten skala. Vi tror dock att det finns stora möjligheter att likt andra europeiska storstäder skala upp egenproduktionen. Närliggande tankegångar finns också på Boverket som i dagarna utkom med en handbok på området för Sveriges kommuner.

Vi delar Boverkets bedömning att kommunerna kan göra mycket för att underlätta för egenproducerade bostäder. Bland annat rörande markanvisning, finansiering och att initiera dialog mellan medborgare som vill bygga på egen hand.

I dag saknas det djupare kunskap och former om hur detta ska gå till i Sverige. Vår ambition är att snabba på introduktionen genom tre pionjärprojekt i Älta, Barkarby och Mälaräng med siktet inställt på att låta människor i dessa områden visa vägen. Om Sverige på sikt skulle lyckas nå samma nivåer av egenproduktion som i tyska storstäder skulle vi faktiskt nå en bostadsproduktion i balans med behovet.

Yves Chantereau, senior arkitekt och partner, Equator Stockholm

Anders Blomkvist, affärsutvecklare, Equator Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev