Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Låt hyresgästerna bestämma med köksbordsmetoden

Låt hyresgästerna vara med och bestämma nivån när husen ska renoveras. Det är hyresgästerna som betalar för renoveringarna med hyreshöjningar. Om de inte vill ha standardhöjande renoveringar, för att hålla nere hyran, så är det där vi måste hamna. En dialog med hyresgästerna om nivån på renoveringarna är enda rimliga vägen att gå.

Publicerad: 1 juli 2014, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostäderInfrastrukturinvesteringarBostadsbyggande

Botkyrkabyggen äger 10 700 lägenheter, varav 85 procent i miljonprogramområden som nu ska renoveras. När vi möter hyresgäster och pratar om renoveringar, är första frågan alltid: hur stor blir hyreshöjningen? De ger uttryck för oron att det ska bli så stor hyreshöjning att de inte ska kunna bo kvar.

En befogad oro, om man tittar på de renoveringar som gjorts runt om i landet där standarden höjts, och hyran stigit rejält. Redan nu ser vi exempel i tidningsartiklar från olika delar av Sverige, där boende flyttar till lägenheter som inte renoverats ännu, för att slippa hyreshöjningar. I takt med att allt fler hus renoveras, kommer det bli svårare och svårare att hitta orenoverade lägenheter att flytta till.

Ur fastighetsägarens perspektiv vill man ofta göra så mycket som möjligt. Huset är tomställt, och det är mer ekonomiskt effektivt att göra en genomgripande renovering på en gång, än att tvingas komma tillbaka och göra nya renoveringar i andra delar av huset om tio år.

Jag vill vända på perspektivet. Hyresgästerna är våra kunder.

Om de säger att de inte vill betala för standardhöjande renovering, så är det där vi måsta hamna. Om vi vill ha standardhöjande åtgärder i beståndet så är nyproduktion genom förtätning i områdena ett bättre alternativ. Det är kunderna, de boende, som ska betala. Nyckeln heter dialog med hyresgästerna.

I Fittja har vi ett hus med 68 lägenheter som ska renoveras. Vi vet en hel del om husets skick. Vissa saker vet vi måste bytas: rör, ledningar, badrum, fönster. Vi vet också att trapphusen är otrygga och upplevs av de boende som ett problemområde i huset. Vår ambition med projektet var från början att fixa till det som är dåligt, och låta det som är bra vara kvar. Vi ville slippa onödiga renoveringar.

Vi bjöd in alla boende till öppet hus och dialog i en lokal i bottenvåningen i maj månad i år. Avsikten var att ta reda på vad de boende tycker om huset och lägenheterna. Vi ville få kvitto från hyresgästerna att vi rätt uppfattat vad som bör åtgärdas. Vi vill också få inspel från hyresgästerna om nya ideer och åtgärder.

Under fyra veckor hade vi 115 besökare från 48 lägenheter i huset, som ville tycka till. De mötte vår personal som berättade om tanken med området när det byggdes, vad som måste bytas ut för att materialet är slut - och visade den del av renoveringarna som vi ville ha deras synpunkter på.

I centrum av diskussionerna stod ett långt köksbord, där ritningar av alla lägenheter fanns tryckta, samt också en ritning i genomskärning av huset. Boende fick sätta gröna pluppar på det som fungerar bra, som vi ska behålla, och röda pluppar på det som måste ändras.

Det var bra diskussioner kring borden. Planlösningarna med stora rum fick gröna pluppar, det får vi inte ändra. Det otrygga trapphuset lyste med röda pluppar, det måste vi bygga om. Likaså måste de dragiga fönstren bytas. De flesta boende verkade också hellre ta en uppfräschning av köket, än byta till ett helt nytt kök med väsentligt höjd hyra.

Just nu bearbetar vi allt vi fick fram i dialogmötena i vår öppet hus-lokal, för att fortsätta dialogen med de boende i höst, och planerar byggstart för renoveringen till hösten 2015. Redan nu kan jag säga att det blir en renovering inom rimliga gränser, och det är vad hyresgästerna vill. Vår ambition är att hålla hyreshöjningarna kring 20 procent.

En del debattörer säger att det är just nu som vi måste passa på att totalrenovera miljonprogramområdena. Varför just nu, är min fråga. Inte så länge de boende inte är beredda att betala för en sån upprustning.

Ulf Nyqvist, vd Botkyrkabyggen (Foto: Tobias Fischer)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev