Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Länsstyrelsen förvärrar bokrisen

Behovet är stort av nya bostäder. Men när kommunerna försöker bygga stoppas vi gång på gång av statens förlängda arm - länsstyrelserna. Situationen är ohållbar, skriver flera kommuntoppar i Skåne.

Publicerad: 24 juni 2014, 10:03

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeSamhällsplaneringPlan- och bygglagenBostäder

Att det råder bostadsbrist på många håll i vårt land är ett känt faktum, inte minst i storstadsområdena. Vi ligger under OECD-snitt i bostadsbyggande och våra nordiska grannländer har byggt ungefär dubbelt så många bostäder som vi de senaste åren.

Till och med Världsbanken påpekar att bostadsbristen kan bli ett problem för vår ekonomiska utveckling. Vi från kommunsidan håller förstås med. För oss är möjligheten att kunna erbjuda attraktiva boenden en verkligt viktig del i vårt uppdrag. Så varför byggs det helt enkelt inte fler bostäder?

I debatten presenteras ett stort antal anledningar. Krångliga bygg- och planregler, bostadsbubblor, finansieringssvårigheter och dysfunktionell bostadsmarknad är några. Kommun- och bostadsminister Attefall också vid ett flertal tillfällen påtalat att det byggs för få bostäder.

Grunden till problemet anser han dock ligga hos kommunerna, som han anser inte får fram tillräckligt mycket byggklar mark, trots att regeringen har förenklat reglerna. Kommunerna bör därför ”höja sina ambitioner”.

Så enkelt är det dock inte. Det finns nämligen fler sidor i denna problematik. Det är heller inte något fel på våra ambitioner.

Vi företräder några av de riktigt attraktiva boendekommunerna i Sverige. Vårt läge nära Malmö, Lund och Köpenhamn, två flygplatser, varav den ena är Skandinaviens största internationella flygplats, med natursköna miljöer och bra skolor, är populärt och många vill bo här. Detta välkomnas förstås av oss och vi vill gärna bereda plats för ännu fler.

Vi har också alla erfarenhet av att vara redo med färdiga planer och byggklar mark, klart att sätta spaden i marken. Men då stoppas allting av statens förlängda arm - länsstyrelsen. Ofta får vi motstridiga besked i samma ärende, beroende på vilken handläggare på länsstyrelsen som yttrar sig. Vanligtvis är handläggningstiderna långa och svaren kan komma flera månader efter utlovad tid.

Våra kommuner har bra infrastruktur med goda pendlingsmöjligheter och ligger både nära stad och natur. Detta borde vara till vår fördel, men det medför istället att länsstyrelsen ofta förbjuder oss att bygga på mark som skulle kunna vara odlingsbar, på mark som ligger strandnära, på mark där det kan finnas behov av skydd för natur- eller fritidsvärden, i områden som är av riksintresse, där det anses saknas kollektivtrafik och där det finns risk för buller.

Ibland påstås våra bostadsplaner strida mot klimatnormen i grannkommun och ibland stoppas de för att det kan komma att bli ökad biltrafik, trots att läget är kollektivtrafiknära. Mark som länsstyrelsen anser kan vara odlingsbar är ofta mark som ligger i träda och inte anses vara rationell att odla på. Det händer vidare att länsstyrelsen fortsätter att kräva omfattande utredningar trots muntliga godkännanden och att gammal industrimark som inte längre används inte heller får bebyggas.

Med andra ord, vi får inte bygga där det behövs. Vi önskar inget hellre än att kunna erbjuda fler bostäder, men med en motståndare i staten är det inte lätt.

Situationen är ohållbar. Bostäder behövs och vi vill och kan erbjuda byggklar mark. Samtidigt blir vi ideligen stoppade av länsstyrelsen och får sedan dessutom kritik från både dem och från regeringen för att vi inte bygger.

Så, antingen fortsätter vi som nu och tvingas lägga tid och pengar på ofruktbara processer. Eller så startar vi – staten och kommunerna - en konstruktiv, lösningsinriktad dialog för att ta oss närmare målet om att kunna erbjuda fler bostäder. Vi förordar det senare alternativet.

Katja Larsson, ordförande (S) kommunstyrelsen Burlöv

Lars Johnson, oppositionsråd (M) Burlöv

Pia Almström, ordförande (M) kommunstyrelsen Kävlinge

Anders Berngarn, ordförande (M) kommunstyrelsen, Lomma

Christian Sonesson, ordförande (M) kommunstyrelsen, Staffanstorp

Linda Allansson Wester, ordförande (M) kommunstyrelsen, Svedala

Ambjörn Hardenstedt, oppositionsråd (S) Svedala

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev