Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

L: Slopat hisskrav slår mot tillgängligheten

Att bygga otillgängligt och segregerande, vilket ett borttaget hisskrav innebär, är oansvarigt och fel, skriver Liberalernas bostadspolitiska talesperson m fl.

Publicerad: 17 december 2015, 08:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Regeringens förslag är inte bara problematiskt ur ett omedelbart tillgänglighetsperspektiv utan riskerar även att bli kontraproduktivt i ett längre perspektiv.


Ämnen i artikeln:

BostadspolitikTillgänglighetAsylsökandeBostadsbristenFlyktingpolitikSegregation

Bostadsminister Mehmet Kaplan meddelade i förra veckan att regeringen tänker avskaffa kravet på hiss för att snabbare få fram hyresrätter till asylsökande. Det finns ett skriande behov av bostäder i Sverige, det är riktigt.

Liberalerna delar regeringens ambition att snabbt få fram bostäder för asylsökande. Men att bygga otillgängligt och segregerande, vilket borttagande av hisskravet innebär, är oansvarigt och fel. Det vore ett hårt slag för såväl personer med funktionshinder som för årsrika personer.

Regeringen påstår sig sätta tillgänglighet och antidiskrimineringsfrågor högt på dagordningen. Men Kaplans förslag sätter i stället dessa frågor längst ned på dagordningen.

Vi behöver hissar och tillgänglighet i våra hem. Vi i Liberalerna anser att man i stället för att avskaffa hisskravet borde göra det billigare och lättare att bygga hissar i nyproducerade hus.

Stelbenta krav och överklagandereglerna stoppar i dag nybyggnationer och försvårar och fördyrar utveckling av redan befintliga byggnader.

Regeringens förslag är inte bara problematiskt ur ett omedelbart tillgänglighetsperspektiv utan riskerar även att bli kontraproduktivt i ett längre perspektiv.

Med all säkerhet kommer de hus som nu byggs bli permanenta boenden.

Vi har en åldrande befolkning och samtidigt brist på rörlighet i den svenska bostadsmarknaden. Äldre bor i dag i stora bostäder som de skulle vilja flytta ifrån för att bo i bostäder som är bättre anpassade till deras behov.

En bostad utan hiss är inte ett alternativ för dem. Utredningen om bostäder för äldre (SOU 2015.85) lämnade nyligen sitt slutbetänkande där den föreslår att vi i Sverige bör finansiera ombyggnationer av vårt äldre bostadsbestånd så att det byggs hissar.

Vi kan inte föra en politik där vi ska finansiera ombyggnationen av äldre hus så att de blir tillgängliga samtidigt som vi bygger fler otillgängliga nya hus.

Det är varken socialt, miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att göra det svårare för personer med funktionshinder och årsrika att utnyttja sin rörelsefrihet.

Vi behöver större rörlighet på bostadsmarknaden, inte mindre. Genom att bygga bostäder så att en stor del av befolkningen utestängs från bostäderna försvårar rörligheten och förvärrar bostadsbristen.

Liberalerna har lanserat en helt ny bostadspolitik som bland annat innehåller typgodkända bostäder som är fria att byggas i hela Sverige, färre överklagandeinstanser, översyn av vilka som har möjlighet att överklaga byggnadsbeslut och fri hyressättning i nyproduktion.

Mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande vill vi även se tillfälliga undantag från plan- och byggnadslagen som gör det möjligt att få fram bostäder snabbt och effektivt.

Möjligheten till temporära förändringar i våra regelverk är en viktig pusselbit för vad som behövs för att skapa tillräckligt många och bra bostäder i rimlig tid.

Med en sådan lagändring skulle regeringen kunna prova att undanta en lag under en tid och sedan mäta effekterna, utan att behöva ta bort den permanent.

Självklart behövs det fler bostäder och ett snabbare byggande. Om detta är vi väldigt överens.

Men det finns bättre sätt att möta nuvarande och framtida utmaningar än att som Kaplan backa utvecklingen genom ett agerande som utestänger och exkluderar personer med funktionshinder och årsrika.

Vi har redan ett otillgängligt bestånd i våra äldre flerbostadshus. Vi behöver inte fler.

REPLIK: ”Slopat hisskrav gäller bara tillfälliga asylboenden”.

Robert Hannah, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (L)

Bengt Eliasson, riksdagsledamot (L)

Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) socialpolitisk talesperson

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev