lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Kommuner kväver folks livsdrömmar

Bostadsbristen i Sverige är ett stort samhällsproblem. Den tvingar unga vuxna att bo kvar hemma hos sina föräldrar, arbetsgivare får allt svårare att rekrytera personal och universitets- och högskoleorter tappar potentiella studenter. Bara de närmaste tio åren skulle det behöva byggas upp till 500 000 nya bostäder. För att lyckas med det krävs det att alla inblandade aktörer samarbetar och prioriterar ett ökat byggande.

Publicerad: 11 september 2014, 09:25

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeSamhällsplaneringBostäderBostadsbristen

Kommunerna har med sitt planmonopol en särställning och en nyckelroll. För att uppmärksamma kommunernas bostadsförsörjning och planering presenterar HSB för tredje året i rad ett bostadsindex för kommunerna. (Hela indexet finns här). Det är ett av våra bidrag för att hålla igång en aktiv diskussion i varje kommun om hur man kan öka planberedskapen och få fram fler byggrätter. Vårt bostadsindex bedömer kort sagt kommunerna efter hur de arbetar för att motverka bostadsbristen.

HSB:s bostadsindex väger samman fyra parametrar av relevans för bostadsmarknaden. Underlaget baseras på Boverkets fem senaste bostadsmarknadsenkäter (2010-2014) som besvarats av i stort sett samtliga kommuner i landet. Det omfattar de 70 kommuner med fler än 20 000 invånare som dels uppgett att de i dagsläget har brist på bostadsmarknaden, dels har ett flyttnetto som överstiger 3,0 personer per 1000 invånare. Mindre kommuner och kommuner med bostadsöverskott, eller med ett lägre flyttnetto, omfattas inte. Som alla andra index är detta ingen exakt bild av verkligheten, men det ger en fingervisning om hur bra kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen.

Årets Bostadsindex toppas av Umeå som får högst poäng med 12 poäng av 16 möjliga, följt av Höganäs med 11,8 poäng. De övriga på topp fem-listan är Uddevalla, Österåker och Tyresö. Det är de kommuner som arbetar bäst med att motverka bostadsbristen. I botten av listan återfinns Göteborg, Kungsbacka, Lindesberg, Malmö och Danderyd. Stockholm stad, den kommun som oftast förekommer i debatten om bostadsbristen, hamnar på plats 35.

Det är anmärkningsvärt att storstadskommunerna, för tredje året i rad, får mindre smickrande placeringar i vår ranking. De kommuner som har den största inflyttningen borde arbeta bättre med att motverka bostadsbristen. Det leder till att ännu fler unga vuxna tvingas bo kvar hemma hos sina föräldrar mot sin vilja. Och drömmen om jobbet och studierna i storstan går i kras när bristen på bostäder blir allt värre. Det är inte bara en tragedi för medborgarnas möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar, det är även tillväxthämmande och urholkar Sveriges konkurrenskraft.

Man kan tycka att det borde lagstiftas så att kommunerna ser till att det finnas tillräckligt med bostäder till medborgarna. Problemet är att det redan finns en lag, där kommunerna ansvarar för bostadsförsörjningen och för att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Eller som det sägs i regeringsformen, en av våra grundlagar: Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet. Ändå brister kommunerna betänkligt i sitt ansvar.

Läget är sedan länge akut och nu har vi kommit till ett läge där alla måste ställa upp. Därför är min uppmaning till kommunerna: Alla måste samarbeta och medverka till att få bukt med bostadsbristen. I stort sett alla kommuner äger ett bostadsbolag som borde kunna bidra mer till bostadsbyggandet. I dag är takten på tok för låg. Under den senast tioårsperioden har de endast byggt sammanlagt 35 000 bostäder enligt SCB. Självklart har även byggherrar som HSB ett stort ansvar. Från vår sida höjer vi ambitionerna för att öka vår egen bostadsproduktion. Och HSB vill samverka ännu bättre med kommuner för att tillsammans lösa bostadskrisen.

HSB kommer att fortsätta granska kommunerna genom att ranka dem enligt vårt Bostadsindex. Ju sämre de sköter den uppgiften, desto plågsammare placering på rankingen. Om inte kommunerna ökar planberedskapen och få fram fler byggrätter kommer historiens dom att vara hård. För vem vill vara ansvarig för att minska människors möjligheter att förverkliga sina livsdrömmar.

Anders Lago, förbundsordförande HSB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev