söndag26 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Kan Stockholms kommuner lita på SL:s löften?

Bostadsbyggandet i Stockholm hänger på att SL håller ord och bygger ut kollektivtrafiken så att kommunerna vågar satsa.

Publicerad: 16 juni 2015, 09:42

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Om kommuner ska våga satsa på nya bostadsområden måste löftet om tvärbanan infrias, skriver debattörerna.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeKollektivtrafikSamhällsplaneringStockholm

I dagarna debatterar och beslutar Stockholms läns landsting om 2016 års budget. Mellan åren 2016 och 2025 bedöms summan för investeringar inom kollektivtrafik och sjukvård uppgå till 86 miljarder kronor. Den stora frågan är om och när tidigare överenskommelser med exempelvis Stockholms lokaltrafik (SL) kommer att infrias?

En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen och invånarantalet ökar hela tiden. Det är mycket positivt att många väljer att bo och leva i Stockholmsregionen men baksidan är den att behovet av fler bostäder och mer kollektivtrafik ständigt ökar. För att komma framåt och lösa regionens utmaningar behöver fler kommuner och aktörer bidra.

Det räcker inte bara med samarbeten utan det behövs samtidigt goda exempel på hur stadsdelsutveckling och samplanering med kollektivtrafik kan utformas. Men än viktigare är att den planeringen även blir en realitet och inte stannar vid löften som ständigt skjuts på framtiden.

Ett sådant exempel är den nya stadsdelen Stora Ursvik i Sundbyberg som kommer att ha över 15 000 invånare när stadsdelen är färdigbyggd. När Folkpartiet i mitten av 1990-talet föreslog att bygga en ny stadsdel i Stora Ursvik var vår tanke en trädgårdsstad med ekologiska förtecken. Stadsdelen skulle bidra till hållbar tillväxt.

Men frågan om exploateringsgraden, vilken är avgörande för om det ska byggas spårbunden trafik eller inte, ledde till en het politisk diskussion. Med löften från SL om en tvärbana genom området ställde vi oss i huvudsak bakom en tätare bebyggelse än vad vårt förslag från början avsåg.

Tvärbanan som planeras att gå från Alvik, genom Stora Ursvik och vidare till Kista, var från början tänkt att tas i bruk år 2017. På grund av nedprioriteringar av denna sträckning skjuts tvärbanans tillkomst på framtiden och eventuellt kommer den att tas i bruk år 2021.

Situationen gällande kollektivtrafiken är redan idag mycket undermålig och den blir mer ansträngd när fler flyttar in. Vi menar att tvärbanan inte har getts den prioritet som ett så omfattande bostadsbyggande behöver. Dagens situation med illa fungerande busstrafik i Ursvik visar på hur sårbart samhällsbygget kan bli. De boende drabbas av brist på helhetslösningar.

Då en fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för bostadsbyggande anser vi det viktigt att SL upplevs som en pålitlig aktör för en region i utveckling. Kommunerna planerar ofta bostadsbebyggelse utifrån hur SL anger kommande projekt vilket i sig är bra. Men då nya stadsdelar etableras med hänsyn till hur kollektivtrafik är planerad i området blir det problematiskt om dessa planer försenas – eller ställs in – efter att byggnation av området har påbörjats.

Frågan om den försenade tvärbanan är inte enbart en fråga för Sundbyberg och stadsdelen Stora Ursvik, utan det är en fråga som berör hela regionen och dess utveckling. I grunden är det en fråga om att avtal ska hållas och att kunna lita på SL:s löften. Om fler kommuner och aktörer ska våga satsa på nya bostadsområden måste löftet om tvärbanan infrias omgående. Vi ser det som ett stort misslyckande för bostadsbyggandet i Stockholmsregionen att SL inte kan hålla och leverera sina överenskommelser.

För att Stockholmsregionen ska kunna vara Sveriges tillväxtmotor behöver människor bostäder, goda kommunikationsmedel och arbeten att gå till. För detta krävs att samplanering mellan bostäder och kollektivtrafik bli verklighet och att stat, landsting och kommuner tar ett gemensamt ansvar. Planerna får inte stanna vid att bli fina skrivbordsprodukter eller en tillfällig morot. Hållbar samhällsutveckling får inte bara bli tomt prat utan planer och överenskommelser måste också hålla över tid!

Nina Lundström, riksdagsledamot och f.d. kommunalråd.

Johan Storåkers, kommunalråd (L) Sundbyberg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev