Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Jämlikhet och hållbarhet viktigt när vi bygger ut

Det gäller inte bara att få fart på byggandet i Stockholmsregionen - utan också att bygga en hållbar stad med social sammanhållning och jämlika livsförutsättningar. I dag är skillnaderna stora. Och under Alliansens åtta år har utvecklingen gått åt fel håll.

Publicerad: 23 juni 2015, 13:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

De sociala skillnaderna i länet har ökat och bostadsbyggandet har varit lågt under Alliansens styre.

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenStockholmSocialdemokraternaInfrastrukturinvesteringarBostadsbyggande

REPLIK. Vi delar Billy McCormacs, vd på Fastighetsägarna Stockholm, bild av att situationen på Stockholms bostadsmarknad. Det är en krissituation. För att bygga bort bostadsbristen behövs drygt 400 000 nya bostäder fram till 2030.

Dagens bostadsmarknad klarar inte av att producera nybyggda bostäder till rimliga priser. Samtidigt har ett stort antal hyresrätter omvandlats, år 2013 var andelen hyresrätter bara 35 procent i Stockholms län, för tjugo år sedan var det 61 procent. Det har lett till en bostadsmarknad med höga trösklar, låg rörlighet och trångboddhet där skillnaden i bostadsstandard ökar.

Stockholmsregionen står alltså inför både utmaningar och möjligheter. Det gäller inte bara att få fart på byggandet, som McCormac framhåller, utan också att bygga en hållbar stad som skapar förutsättningar för stärkt social sammanhållning och jämlika livsförutsättningar. I Stockholms län finns i dag stora skillnader i utbildningsnivå, sysselsättningsgrad, samt inte minst inom folkhälsa och livslängd.

Det skiljer till exempel sju år i livslängd mellan Sundbyberg och Danderyd. I Norrtälje är 14 procent högskoleutbildade medan motsvarande siffra i Danderyd är 51 procent.

Därför är det viktigt att arbeta med konkreta förslag som får fart på bostadsbyggandet såväl som mer långsiktiga frågor kring hur vi skapar en hållbar stad. Vi är övertygade om att alla parter på bostadsmarknaden måste bidra för att lösa Stockholms bostadskris. Vi välkomnar Fastigetsägarnas krisledning och deltar gärna i samtal kring möjliga lösningar och åtgärder för ett ökat bostadsbyggande.

Det är glädjande att bostadsbyggandet det senaste året har ökat, men ska Stockholmsregionen klara av att bygga bort bostadsbristen måste alla kommuner bidra med ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Vi socialdemokrater i Stockholms läns landsting föreslår därför i vårt budgetförslag 2016 att tillväxt- och regionplaneförvaltningen får ökade resurser och tillsätter ett bostadsbyggnadskansli för att underlätta och snabba på bostadsbyggandet. Detta görs enligt den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län, RUFS.

Det skulle ge möjligheter att:

■ Samordna processer mellan kommuner, länsstyrelse och landsting, för att på så sätt öka och undvika långa överklagandeprocesser
■ Underlätta samplanering mellan markägare och en eller flera kommuner för exploatering
■ Samverka med byggsektorn för att skapa stordriftsfördelar i syfte att minska produktionskostnader och få upp volymproduktionen
■ Ta fram en förnyad grönstrukturanalys som är förutsägbar och ser till hela regionen och framtida behov av bostadsbyggande

För att bygga en hållbar Stockholmsregion är det avgörande att det ökade bostadsbyggandet sker i kollektivtrafiknära lägen, och att kollektivtrafiken byggs ut med krav på ett ökat bostadsbyggande. Bland annat krävs ökad tunnelbaneutbyggnad utöver Stockholmsöverenskommelsen.

Efter åtta år med Alliansen vid makten har inte mycket hänt. Snarare har utvecklingen gått åt fel håll. De sociala skillnaderna i länet har ökat och bostadsbyggandet har varit lågt.

Regeringen tar, till skillnad från vad McCormac insinuerar, bostadskrisen på stort allvar och har i budgetpropositionen för 2016 aviserat insatser.  För att öka nybyggnationen av små hyresrätter kommer regeringen föreslå en stimulans. Regeringen har även beslutat om nya riktvärden för utomhusbuller som gör det enklare att bygga små lägenheter.

Vi välkomnar fler Stockholmare och ett växande Stockholm. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv Stockholmsregion med mer jämlika livsförutsättningar och en hållbar tillväxt.

Jens Sjöström, oppositionslandstingsråd (S), Stockholms läns landsting

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev