Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Inför snabbspår även på bostadsmarknaden

Staten kräver att kommunerna ska lösa krisen på bostadsmarknaden men ger oss inte tillräckligt effektiva verktyg. Ständiga överklaganden fördröjer byggprocesser och här måste staten vidta åtgärder. Bostadsmarknaden bör ges samma vikt som arbetsmarknaden genom ett snabbspår för överklaganden.

Publicerad: 28 september 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenSocialdemokraternaPlan- och bygglagenBostadsbyggande

Sverige 2016 – behovet av bostäder är enormt och ökar i takt med att befolkningen växer, samtidigt tar det längre tid att pröva överklaganden av bostadsprojekt än det tar att bevilja själva bygglovet. Byggen försenas och människor tvingas vänta på att kunna flytta in i sina nya bostäder. Väldigt få överklagande leder till att bygglov upphävs. Förseningarna är onödiga och hade kunnat undvikas om staten vidtar några få åtgärder.

Kommunerna har tio veckor på sig att handlägga ett bygglov. Staten har ingen anledning att låta överklagandeprocessen ta längre tid än så. Vi vill att staten inför ett krav på avgörande för överklaganden inom tio veckor, på samma sätt som staten ställer krav på kommunen gällande bygglov.

De närmaste fem åren har vi målet att bygga 40 000 nya bostäder i Stockholm. Hälften av dessa kommer vara hyresrätter. Målet omsätts också i resultat: Förra året påbörjades planeringen av 13 000 nya bostäder och planer som innehåller 7 000 lägenheter antogs.

Målet för 2016 års startklara planer nåddes redan i april och första halvåret i år påbörjades 3 700 nya bostäder. Det är den högsta siffran under det här milleniet.

Det existerar två uppenbart parallella världar där staten å ena sidan kräver att kommunerna ska lösa krisen på bostadsmarknaden, men å andra sidan inte kan ge oss tillräckligt effektiva verktyg för att uppnå lösningarna.

Vi i den politiska majoriteten i Stockholms stad har sett till att det byggs fler bostäder än någonsin per år i staden. Samtidigt överklagas en majoritet av projekten.

För att ge några exempel på hur det här ser ut. Under åren 2007-2015 överklagades hälften av alla detaljplaner i Stockholms stad. Totalt har detaljplaner med 26 000 bostäder överklagats sedan 2007. Detta motsvarar 56 procent av alla planerade bostäder. I över nio fall av tio upphävs dock inte planerna och projekten kommer till slut i gång.

Men det tar mycket onödig tid i anspråk: Den genomsnittliga tiden mellan antagande och lagakraftvunnen plan är i Stockholm åtta månader. Det är tid som kraftigt skulle kunna kortas om regeringen tillgodoser vårt förslag. Det skulle snabba på bostadsbyggandet, och vara bra för tillväxten.

2013 beräknade Swedbanks ekonomer att Stockholm varje år går miste om 21 miljarder kronor i utebliven tillväxt på grund av bostadsbristen. Boverket bekräftar bilden genom att i år uppskatta kostnaden för människor som inte kan hitta boende på den ordinarie bostadsmarknaden till nästan sju miljarder per år för Sveriges kommuner.

Det är stora summor som i stället hade kunnat investeras i fortsatt hög byggtakt om projekt inte ständigt försenades på grund av långa tider för överklagandeprocesser.

Ofta handlar det dessutom om att resurserna i överklagandeinstanserna är för små. Staten har all anledning att stärka alla instanser som är inblandade i ärenden om överklaganden. Redan innan ett ärende kommer upp i en instans borde det avgöras om det finns skäl att ens pröva det. Bostadsmarknaden borde ges samma vikt som arbetsmarknaden genom ett snabbspår för överklaganden.

Vi har en historiskt hög byggtakt i Stockholm, men skulle kunna tillgodose bostadsbehovet snabbare om inte överklaganden ständigt drar ut på tiden. Vi klarar volymen med råge – staten har en roll i att snabba på leveransen av denna volym. Med mer resurser till berörda instanser och ett snabbspår kan man komma en bra bit på vägen mot att snabba upp byggprocessen.

Stockholm växer i rekordfart och vi i den politiska majoriteten är stolta över att människor vill bosätta sig här. Nu måste staten se till att vi snabbare kan erbjuda dem ett hem.

Karin Wanngård, finansborgarråd (S) Stockholms stad

Roger Mogert, stadsbyggnads- och kulturborgarråd (S) Stockholms stad

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev