fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Inför lag om regionalt samarbete om bostäder”

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen bör samordnas med regionernas roll i samhällsplaneringen. I Skåne stöttar regionen kommunerna med fysisk planering – nu är det dags att detta blir lagstadgat och rutin i hela landet.

Publicerad: 13 juni 2017, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Foto: Drago Prvulovic


Ämnen i artikeln:

RegionerBostäderBostadsbyggandeBostadspolitikBostadspolitiken

Sveriges befolkning ökar men tillgången på bostäder halkar efter. Regeringens bostadspolitiska 22-punktsprogram innebär viktiga steg i rätt riktning. Med stöd av infrastrukturpropositionens fokus på samplanering mellan infrastruktur och bostäder kan ytterligare en pusselbit falla på plats.

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen bör samordnas med regionernas roll i samhällsplaneringen. I Skåne stöttar regionen kommunerna med fysisk planering – nu är det dags att detta blir lagstadgat och rutin i hela landet.

Regionernas arbete med planering av infrastruktur och kollektivtrafik bör bättre koordineras med kommunernas bostadsplanering. Att som nu låta detta vara en fråga för enskilda regioner är ett slöseri med samhällsresurser.

Det handlar om regional fysisk planering som ett stöd till kommunerna, något Skåne har jobbat med i tolv år inom ramen för vad vi kallar för ”Strukturbild för Skåne”. Utgångspunkten är att bostadsförsörjningen behöver samordnas med sjukvårdsutbud, kollektivtrafikplanering, vägbyggen och service. Alla delar behöver samverka om vi ska åstadkomma ett mer hållbart samhälle.

Samarbetet i Skåne är mycket framgångsrikt. Men även här skulle det underlätta med större tydlighet från statens sida när det gäller förväntningarna på regionernas bidrag i bostadsplaneringen och var gränserna för olika myndigheters ansvar går.

Just nu genomförs den största bostadspolitiska satsningen på decennier, regeringen har presenterat ett åtgärdspaket i 22 steg. Det är bra. Behovet av hundratusentals nya bostäder adresseras numera inte enbart i bostadspolitiska program utan även i regeringens infrastrukturproposition och i direktiv till Trafikverket som presenterades i mars.

Regeringens analys är angelägen för hela bostadssektorn. Bostadsbristen i Sverige beror uppenbart på att det under lång tid har byggts för få bostäder, men också på att det befintliga beståndet ofta utnyttjas ineffektivt på grund av bristande infrastrukturplanering. Priset är hämmad tillväxt, minskad rörlighet på arbetsmarknaden och arbetsgivare som får svårt att rekrytera.

Ytterst är det kommunerna som har bostadsförsörjningsansvaret. Med en genomtänkt koordinering och samverkan mellan den regionala nivån och kommundrivna Sverige kan vi åstadkomma mycket mer än i dag. Nya bostäder behöver samplaneras såväl med kollektivtrafik som med underhåll och nybyggnation av vägar och många befintliga bostäder kan göras mer attraktiva med rätt satsningar på trafikinfrastruktur.

Regeringen och infrastrukturminister Anna Johansson betonar att det behövs ett helhetsperspektiv på samhällsservice, infrastruktur och bostäder som inkluderar en bättre koordinering mellan berörda aktörer. Det är ett viktigt ingångsvärde.

En lag om regional fysisk planering vore ett stort steg i den riktningen. En sådan åtgärd har efterlysts både av Sveriges regioner och av en enig parlamentarisk utredning. Det är viktigt att infrastrukturministern och bostadsminister Peter Eriksson skyndsamt går vidare med detta förslag.

Ilmar Reepalu, vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev