Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Idéfattig regering hindrar tusentals nya bostäder

Centerpartiet vill delta och vara drivande i bostadsdebatten. Men en förutsättning för konstruktiva samtal med regeringen är att de drar tillbaka subventionspolitiken, återställer rot och genomför regelförenklingar. Vi behöver snabbt komma tillrätta med bostadsbristen - modulbostäder åt flyktingar får bara bli ett komplement.

Publicerad: 7 april 2015, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Modulbostäder bör ses som ett komplement - inte en permanent lösning.


Ämnen i artikeln:

BostäderBostadsbyggandeAsylsökandeBostadsbristenFlyktingpolitik

Det är en stor utmaning med 50 miljoner människor på flykt i världen. Av dem förväntas cirka 80 000 personer stanna kvar i Sverige. Därför behöver vi snabbt komma tillrätta med bostadsbristen genom ökat byggande och bättre utnyttjande av de bostäder som redan finns, för att inte riskera att en stor grupp svenskar kommer att stå utanför bostadsmarknaden.

Tillgången till en bostad får människor att utveckla förmågor genom utbildning, nätverk, entreprenörskap och arbete. Den är basen för ett samhällsbygge, där människor finner trygghet och tillhörighet, där företag kan växa och välfärden komma alla till del.

Beslutsfattare måste lyssna till allmännyttan, fastighetsägare, byggföretag och kommuner, också när obekväma sanningar förs fram. Det gör Centerpartiet. Vi lyssnar också till bostadskonsumenterna, oavsett var och hur de bor.

Vår bostadspolitik har som utgångspunkt att den ska främja jobb, företagande, resultat för miljön, hela landet - alla vi som lever och verkar i Sverige. Att trycket på storstäderna är högt nu betyder inte att resten av landet glöms bort. Attraktivitet drar till sig bostadsinvesteringar. Därför är det attraktiviteten som ska främjas och inte investeringarna i sig.

Regeringens enkelspårighet tyder på en idéfattigdom, där den inte kan eller vill ta tag i grundläggande problem; ett högt kostnadsläge, bristen på rörlighet, en allt för reglerad bostadsmarknad, långa oförutsägbara planprocesser, svårtolkade och snäva regler som kringgärdar byggandet.

Trögheten och motviljan hos de rödgröna till regelförenklingar hindrar tusentals nya lägenheter och renoveringar. När en ny bullerförordning dras i långbänk visar det på Miljöpartiets ointresse att följa den väg som stakats ut. I själva verket har Mehmet Kaplan (MP) och hans partikamrater röstat nej till många av de förenklingar han nu säger sig stå bakom.

LÄS MER: Kaplans kalkyler för modulhus spricker. 

I stället införs nya subventioner med pengar som hämtats ifrån vanligt folks möjlighet att göra rotavdrag. De tar brödet ur mun från byggföretag på den småskaliga marknaden och använder dem till att dopa en kapitalstark byggbransch. Jobben riskeras och det uppstår ett byggstopp när redan klara projekt riggas om, för att möta ett regelverk som kan ändras lika plötsligt som det infördes.

Politiken måste ta bort skygglapparna och föreslå reformer för en mindre reglerad hyressättning. Vi behöver också se över höga flyttskatter, annan bostadsbeskattning och ungas möjlighet att bospara till förmånliga villkor. Grunden för en verkningsfull politik är när bostadsmarknader fungerar och nya lägenheter kan byggas utan stöd. Hellre en social bostadspolitik än miljardbidrag som berikar byggföretag. Stöd ska erbjudas enskilda, exempelvis i form av hyresgarantier, startlån eller bostadscheckar.

Det behövs en nationell markinventering där staten deltar aktivt. Byggföretag, kommuner, regioner och staten måste ta ett gemensamt ansvar för att underlätta planering och snabba på processerna. Vi vill ge byggföretagen möjlighet att själva ta fram planer som kommunerna sedan beslutar om.

Modulbostäder för flyktingar är självklart en sämre lösning än nya permanenta lägenheter. De ska betraktas enbart som ett komplement till det ordinarie beståndet, för att det är flexibelt, går snabbt och det finns många exempel som visar att det inte behöver bli dåligt. Genom att tillämpa längre avskrivningstider förbättras kalkylerna.

Centerpartiet vill delta och vara drivande i bostadsdebatten. Men en förutsättning för konstruktiva samtal med regeringen är att de drar tillbaka subventionspolitiken, återställer rot och genomför regelförenklingar.

Ola Johansson, riksdagsledamot, bostadspolitisk talesperson (C)

Eva Nypelius, ledamot i Centerpartiets arbetsgrupp för bostadsfrågor, (C) Gotland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev