måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Hyresgästföreningens makt skadar hyresrätten

Hyresgästföreningen påstår att vi strandar förhandlingar i syfte att ”driva politisk kampanj”. Inget kunde vara mer fel, svarar Fastighetsägarna.

Publicerad: 12 januari 2017, 10:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Hyresrätten är viktig för en väl fungerande bostadsmarknad. I dag är dess framtid hotad, skriver Fastighetsägarna.


Ämnen i artikeln:

HyresrätterHyresförhandlingarBostadsbristen

REPLIK Av repliken från Marie Linder och Jonas Nygren att döma lever Hyresgästföreningen i en värld där hotet mot hyresrätten kommer från varje förändring av den rådande ordningen, inte från status quo. Utgångspunkten måste rimligen vara att man i stort är nöjd med sakernas tillstånd. Vi kan konstatera att många i likhet med oss inte håller med om det.

Låt oss peka på tre fakta som oroar. Hyresförhandlingarna tar för lång tid. Hyresgästerna får därmed besked om sina nya hyror oacceptabelt sent. Förhandlingarna har dessutom skapat en hyresstruktur som ingen ser logiken eller rättvisan i.

Andelen hyresrätter har över tid minskat i Sverige. På vissa håll är förändringen dramatisk. I till exempel Stockholm har antalet hyresrätter minskat från 200 000 år 1986 till 100 000 år 2016 eller från 90 procent år 1970 till 35 procent idag.

Hyresgästföreningens aggressiva förhandlingstaktik har lett till att enbart de kommunägda bostadsbolagen har ett eftersatt underhåll på över 100 miljarder kronor.

Dessa tre problem har till stor del sin förklaring i den unikt starka maktposition lagstiftningen givit Hyresgästföreningen i hyresförhandlingarna. Artikelförfattarnas påstående om att tvister om nya hyror kan hänskjutas till hyresnämnden eller den partssammansatta hyresmarknadskommittén för kommunägda företag är förvisso formellt korrekt, men dessa institutioner har i praktiken litet värde eftersom hyresnämnderna inte alls är avsedda eller har resurser för att hantera årliga förhandlingar som strandat.

I sin replik påstår Hyresgästföreningen att vi strandar förhandlingar i syfte att ”driva politisk kampanj”. Inget kunde vara mer fel. Vi har ett uppdrag från våra 17 000 medlemmar att skapa bästa förutsättningar för deras verksamhet. För bostadsbolagen innebär en strandning ett ovälkommet avbrott i den krävande, dagliga verksamheten. Ingen vill ha detta om det inte är absolut nödvändigt för att långsiktigt värna hyresrätten och en väl fungerande bostadsmarknad.

Ett beslut om strandning fattas därför av våra medlemmar först om inga andra möjligheter finns. För en rättvisande bild bör därtill nämnas att även Hyresgästföreningen strandar förhandlingar. Så skedde till exempel under den pågående förhandlingsomgången om hyrorna i det privatägda bostadsbeståndet i Stockholms stad.

Hyresrätten är viktig för en väl fungerande bostadsmarknad. I dag är dess framtid hotad.

LÄS ÄVEN: Hyresförhandlingarna måste förändras i grunden. 

Lennart Sten, ordförande Fastighetsägarna Sverige

Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev