Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Hög tid ge hyrda bostäder samma villkor som ägda

På grund av dagens skatteregler är hyresrätten 3 000 kronor dyrare per månad jämfört med bostadsrätt och egnahem. Det slår mot möjligheten att bygga hyresrätter. Mycket behöver göras för att få bort bostadsbristen och staten har en viktig nyckel, skriver ordföranden i SABO m fl.

Publicerad: 20 januari 2015, 04:36

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är hög tid att agera mot skillnaderna i villkor för ägda och hyrda bostäder.


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeSkatterBostäderAllmännyttanHyresrätterBostadsbristen

Regeringen har satt ett nationellt mål för bostadsbyggandet, 250 000 nya bostäder till år 2020. Det är mycket positivt och vi som företräder de allmännyttiga bostadsbolagen ska självklart bidra. Men vi kan inte blunda för problemen. Utan åtgärder från statens sida kommer det att bli mycket svårt att nå målet.

Bakgrunden till regeringens mål för bostadsbyggandet är bristen på bostäder, främst hyresrätter. Extra problematiskt är det i storstäderna. Sveriges urbanisering är en av EU:s starkaste vilket leder till påfrestningar på de lokala bostadsmarknaderna.

Landets 20 största kommuner skulle tillsammans behöva bygga nära 192 000 bostäder 2015 - 2020 sett till väntade befolkningsförändringar, enligt våra beräkningar baserat på SCB:s uppgifter. Stockholm ligger i topp med ett övre behov av cirka 66 000 nya bostäder till år 2020, följt av Göteborg och Malmö med behov av upp till 25 000 respektive 20 000.

Vi lovar att göra allt vi kan för att möta detta. Samtidigt måste vi vara realistiska och se till de faktiska förhållandena: Att bygga bostäder med hyresnivåer som flera klarar av att betala är en stor utmaning.

Många av de som vill etablera sig på bostadsmarknaden har låga inkomster. Kommunerna har ett ansvar för sina medborgare och allmännyttan är ett av flera verktyg för att klara bostadsförsörjningen. Det vi bygger måste stämma med de sökandes betalningsförmåga.

Särskilt viktigt är det att bygga bostäder som skapar flyttkedjor som frigör bostäder med lägre hyror som kan efterfrågas av unga och nyanlända. Men då måste hyrorna i det nybyggda vara attraktiva för exempelvis par där barnen flyttat och som vill byta till en ny, mindre lägenhet. I dag är gapet för stort mellan nya och äldre bostäder.

Alla bostadsföretag måste ha ekonomiska kalkyler som går ihop. I det arbetet tampas vi med byggpriser som i dag ligger högst i EU enligt Eurostat. Byggpriserna i kombination med höga markpriser driver upp våra kostnader. För att hålla emot prisökningarna och öka konkurrensen har bransch- och intresseorganisationen SABO gjort ramupphandlingar av typhus, SABO:s Kombohus, som pressar kostnaderna med 25 procent. För en trerummare på 72 kvadratmeter kan det leda till en månadshyra på 8 400 kronor. Resultatet är mycket positivt - prognosen är 11 000 nya lägenheter.

Men betydligt mer behövs och staten sitter här på en viktig nyckel.

Den statliga Bostadsbeskattningskommittén konstaterar att hyresrätten på grund av dagens skatteregler är 3 000 kronor dyrare per månad jämfört med bostadsrätt och egnahem. Det slår mot möjligheten att bygga hyresrätter. Den obalansen kompenserades tidigare av det investeringsstöd till hyresrätter som togs bort 2006.

I nuvarande läge med kraftig bostadsbrist och ett nationellt mål för bostadsbyggandet måste staten jämna ut de finansiella villkoren. Det är viktigt att samtliga statliga styrmedel är långsiktiga. Den orimliga kostnadsutvecklingen måste mötas med skarpa insatser för bättre konkurrens. Det är hög tid att agera mot skillnaderna i villkor för ägda och hyrda bostäder om vi ska klara 250 000 nya bostäder till år 2020.

Ge allmännyttan och andra fastighetsägare förutsättningar som är jämlika med andra upplåtelseformer. Då ökar möjligheterna betydligt att nå det nationella målet.

Leif Jacobsson, ordförande Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)

Lars-Erik Lövdén, tillträdande ordförande i MKB Malmö

Lars Johansson, ordförande i Framtiden, Göteborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev