Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Hållbart byggande upp till kommunerna

Behovet av nya bostäder i Sverige är mycket stort. Men vi är skyldiga att samtidigt bygga hållbart, både miljömässigt och socialt. Det är fullt möjligt att bygga mycket och med arkitektonisk kvalitet - ett tungt ansvar vilar dock på våra kommunala politiker, skriver Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna.

Publicerad: 6 mars 2017, 10:52

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att samla de med kunskap inom olika avgörande områden är viktigare idag än det någonsin varit tidigare, skriver Samhällsbyggarnas vd Sara Haasmark.


Ämnen i artikeln:

BostäderFöretagsklimatHållbart byggandeBostadsbyggandeMiljöSegregation

Regeringen gav den 9 februari Boverket i uppdrag att undersöka kommuners arkitektur- och gestaltningsfrågor inom ramarna för planerings- och bygglovsprocesser enligt plan- och bygglagen, PBL. Uppdraget är en del av arbetet med att ta fram en nationell arkitekturpolicy.

Arkitekturpolicyn ska bidra till att skapa mer hållbara stadsmiljöer som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer, ökad social hållbarhet och minskad klimatpåverkan.

Nyligen har även Sveriges klimatminister Isabella Lövin (MP) skrivit under ett förslag till en ny svensk klimatlag. Målet är noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Samtidigt nås vi av uppgifter från SCB om att Sveriges klimatpåverkande utsläpp ökar för tredje kvartalet i rad. Med en utsläppsökning om 2,8 procent jämfört med samma kvartal 2015 ser målet att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser ut som en ordentlig utmaning.

När bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson (MP) säger att det inte räcker att vi bygger, utan att vi även måste bygga hållbart och med estetiska ambitioner så håller jag fullständigt med. Det är fullt möjligt att bygga mycket, hållbart och med arkitektonisk kvalitet. Uppdraget till Boverket inkluderar även att ta fram verktyg till kommunerna på innovativa lösningar och arbetssätt kopplade till planerings- och gestaltningsprocesser och där lyfta goda exempel. Men det gäller att arbetet kommer i gång snabbt i kommunerna, för vi behöver bygga många hållbara bostäder och vi behöver bygga dem under en relativt kort tid.

Vi behöver tänka nytt om hur vi ska bo, tänka nytt och fritt, kanske ska vi se på de olika behov vi har, istället för hur vi vanligtvis delar in oss i fack som studenter, barnfamiljer, seniorer och så vidare. Vi måste bygga hållbart i fråga om sociala frågor, så att vi inte skapar områden som bidrar till utanförskap.

Och vi behöver bygga hållbart när det gäller klimat och med hänsyn till miljön, idag och långt fram i tiden. Vi måste bygga klimatsmart, både under bygg- och förvaltningsskedet. Det finns mycket forskning att ta del om av vad i bostadsbyggandet som påverkar utsläpp av växthusgaser och här är det även viktigt att se till att boendeområden planeras och byggs så att cykel- och kollektivtrafik underlättas och gynnas.

Kommuninvånare måste kunna påverka och tycka till redan under planeringen. Och även barn måste kunna påverka. Allas erfarenheter och behov måste tas tillvara. Ju fler synpunkter som kommer in tidigt i planeringen desto bättre är det för utvecklingen.

För att nå både bostads- och klimatmål är det absolut nödvändigt att kunskap om klimatsmart, hållbart och klimatanpassat boende och byggande finns samlad och tillgänglig. Att snabbt få feedback kring frågor om exempelvis klimat- och social hållbarhet är helt nödvändigt i det framtida hållbara samhället. Våra kommunpolitiker har ett stort ansvar att ta del av information och kunskap och i sin tur se till att alla som berörs får del av den.

Arbets- och erfarenhetsgrupper med experter från olika områden behöver finnas tillgängliga för att kunna bidra inför planändringar, nya projekt och vid olika snabba förändringar i en kommun. Att samla de med kunskap inom olika avgörande områden är viktigare idag än det någonsin varit tidigare.

Behovet av nya bostäder i Sverige är mycket stort. Det råder det ingen tvekan om. Men vi är skyldiga att samtidigt bygga hållbart, både miljömässigt och socialt. Och här har många ett ansvar, inte minst våra kommunala politiker som har en mycket viktig roll i vårt framtida hållbara samhälle.

Sara Haasmark, vd Samhällsbyggarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev