Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

”Gör rum för fler i villaområden”

Ett haveri i bostadspolitiken är nära. Kommunernas svårigheter att ta emot nyanlända blir allt mer uppenbara. Om vi ska klara integrationen måste bostadsfrågan lösas, ledtiderna till nya bostäder kortas och undantagsregler införas. Kommunerna måste också modernisera sina detaljplaner så att det blir rum för fler i villaområden.

Publicerad: 19 oktober 2016, 03:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det är hög tid att kommunerna moderniserar sina detaljplaner så att det blir rum för fler i våra villaområden, skriver Tuve Skånberg (KD).


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenStockholmDetaljplanerPlan- och bygglagenFlyktingmottagandeFlyktingar till kommunerna

Om människor inte kan huseras i våra största städer cementeras hopplösheten och utanförskapet på asylanläggningarna. Jag har precis lämnat en statsrådsfråga till bostadsminister Peter Eriksson (MP) för att efterfråga statliga lättnader gentemot byråkratin som förhindrar hållbara lösningar nu. Men en framkomlig väg ligger också i kommunernas egna detaljplaner och att använda den mark som finns.

Kommunernas svårigheter att ta emot anvisningskvoter av nyanlända blir allt mer uppenbara. Fördelningstalen i anvisningslagen från våren 2016 baseras på kommuners invånarantal och arbetsmarknad men tar inte över taget hänsyn till bristen på bostäder. Därför säger nu allt fler kommunalråd ifrån eller vädjar om hjälp.

I år uppger 83 procent av landets kommuner att de har ett underskott på bostäder. De enda kommuner som inte anser sig behöva nya bostäder är nästan enbart de med negativ befolkningsutveckling. Kommuner med negativ befolkningsutveckling är inte de som anvisas nyanlända. Det är storstäderna med redan pressade bostadsmarknader som får de högsta anvisningstalen. Många av dessa kommuner har planerat lösa bostadsfrågan genom uppförande av modulhus, oftast på tillfälliga bygglov.

Modulhus är dyra boenden, men är bättre än alternativ som inköp av bostadsrättsföreningslägenheter, villavagnar eller hotellhem för cirka 2 000 kronor per dygn. Fördelen med modulhus på tillfälliga bygglov var möjligheten att placera bostäderna i närhet till kommunikationer och arbetsmarknad.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen efter ett par domar skapat ett rättsläge som gör det mycket osäkert att bygga modulhus. Stockholm stad har tvingats lägga alla planer på modulhus på is. För 2016 var Stockholm anvisad 2 810 personer, under året har knappt 800 bostäder kunnat ordnas. Modulhusen var tänkta att husera 350 – 450 personer. För 2017 är anvisningen 3 460 personer.

Stockholms stads ledning har nu gått ut i media och vädjat till privatpersoner att upplåta sina hem, staden upphandlar också hotell- och vandrarhemsplatser och är beredd att försöka konvertera kontor till tillfälliga bostäder, men överväger också madrasser i till exempel idrottshallar.

Samma länsstyrelse som anvisat Stockholm de nyanlända fattade beslut om inhibition för modulboende som var planerat i staden. Domen i Mark- och miljödomstolen var vägledande för länsstyrelsens beslut.

Bostadsmarknaden dammsugs efter boenden till nyanlända och ensamkommande. Samtidigt söker också folk i gemen bostäder och undanträngningseffekter är ett faktum.

Att uppföra bostäder i Sverige är förenat med stora svårigheter, det behövdes lagändringar för att överhuvudtaget resa tält åt flyktingar förra året. Nu påbjuder situationen snabbare ledtider i planprocessen där undantagsregler för villkoren i samband med tillfälliga bygglov kan behöva förändras.

Stockholm stads uppmaning till människor att öppna sina hem, erbjuda ett rum eller attefallshus är rätt tänkt. Men kommuners detaljplaner håller tillbaka den stora potentialen i villaområdena som avstyckningar, ombyggnader samt attefallshus med mera erbjuder.

När arkitektfirman Kod Arkitekter under våren presenterade en plan med potential för en halv miljon bostäder på detta sätt avfärdade Stockholms stadsbyggnadsborgarråd Roger Mogert (S) tanken på att ändra i föråldrade detaljplaner som för krångligt.

För att möjliggöra mottagande i kommunerna måste ledtiderna till nya bostäder kortas och undantagsregler för de aktuella bostäderna införas. Det är också hög tid att kommunerna moderniserar sina detaljplaner så att det blir rum för fler i våra villaområden.

Om Sverige överhuvudtaget ska klara den integration som krävs för de som kommer till vårt land, måste bostadsfrågan lösas. Annars havererar både bostads- och integrationspolitiken fullständigt.

Tuve Skånberg, riksdagsledamot (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev