fredag24 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Gör bostadsförsörjning till ett nytt riksintresse

I 183 av 290 kommuner råder brist på bostäder. 80 procent av Sveriges medborgare bor i kommuner med bostadsbrist. Därför borde behovet av bostäder ses som nationell angelägenhet.

Publicerad: 7 mars 2016, 04:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att uppgradera bostadsförsörjningen till ett riksintresse är i relation till andra bostadspolitiska förslag en åtgärd som varken kräver stora systemförändringar eller ökade utgifter för staten.


Ämnen i artikeln:

Bostadspolitiska samtalenBostadsbyggandeMiljöBostadsbristen

Många lagar och regler skapar tillsammans de långa processer av utredningar, beslut och överklaganden som förlänger tiden från idé till färdigt hus. En av dessa är riksintresselagstiftningen.

Hälften av Sveriges yta omfattas av riksintressen, det vill säga platser som ur en nationell synvinkel anses viktiga och därmed skyddas. Detta begränsar ofta byggandet. Därför bör regeringen tillsammans med alliansen införa ett nytt riksintresse: bostadsförsörjning.

Vi välkomnar regeringens initiativ till att hitta breda överenskommelser för ett ökat bostadsbyggande. Hittills har vi dock mest sett ideologiska låsningar kring frågor som marknadshyror och fastighetsskatt. Vi hoppas att de deltagande partierna i stället fokuserar på realiserbara reformer.

I Stockholm har fastighetsägare tillsammans med kommunpolitiker under lång tid efterfrågat reformer för effektivare bostadsbyggande. Stockholms bostadsbrist hämmar regionens tillväxt och medborgarnas möjligheter att själva bestämma över sina liv. Bland de som drabbas hårdast är unga som vill studera vid Stockholms 18 universitet och högskolor eller någon av de många yrkes- och konstskolorna.

Ändå hindras nya studentbostadsprojekt ständigt av regler och lagar som trots goda syften blir fyrkantiga. Ett exempel på detta finner vi i ett av Stiftelsen Stockholms Studentbostäders (SSSB) planerade projekt. År 2008 började SSSB planera för 375 nya studentbostäder, genom en tillbyggnad av studentbostadshuset Jerum vid Gärdet i Stockholm. År 2010 påbörjade Stockholms stad arbetet med att skapa en detaljplan.

Efter långa processer, där detaljplanen noga anpassats efter områdets miljö- och naturvärden, antog kommunfullmäktige planen och situationen för Stockholms studenter ljusnade. Trots Stockholms stads noggranna arbete och beslutsprocess upphävdes detaljplanen strax därefter av länsstyrelsen, med hänvisning till riksintresset Nationalstadsparken.

Nationalstadsparken är ett 27 kvadratkilometer stort område som sträcker sig från Stockholms innerstad vidare in i Solna kommun. Parkens kultur- och naturvärden skyddas från exploatering genom Riksintresselagstiftningen. Syftet med skyddet av parken är i grunden viktigt, men SSSB:s byggplaner gäller på- och tillbyggnad av existerande studentbostäder vid gränsen till själva parken.

Den mark som skulle bebyggas består till största del av övervuxna schaktmassor från när nuvarande byggnad uppfördes på 60-talet. Mellan studentbostäderna och parkområdet går dessutom en vältrafikerad fyrfilig bilväg.

Trots detta beslutade länsstyrelsen att upphäva detaljplanen. I avvägningen mellan att bidra till fler bostäder och att värna ett område med gamla schaktmassor vid en fyrfilig motorled valde länsstyrelsen att tolka lagen till förmån för det senare.

Förra regeringen tillsatte en utredning med uppdrag att se över om riksintresselagstiftningen motsvarar dagens och framtidens behov. I december lämnade utredningen sitt slutbetänkande och bostadsförsörjningen föreslogs inte bli ett riksintresse. Enligt utredningen är det uppenbart att frågan om bostadsförsörjning är av stor allmän betydelse, men bedömningen gjordes att det främst är av kommunalt och regionalt intresse.

Enligt Boverket uppger 183 av 290 kommuner att det hos dem råder brist på bostäder. 80 procent av Sveriges medborgare bor i kommuner med bostadsbrist. Därför borde behovet av bostäder ses som nationell angelägenhet.

Att uppgradera bostadsförsörjningen till ett riksintresse är i relation till andra bostadspolitiska förslag en åtgärd som varken kräver stora systemförändringar eller ökade utgifter för staten. Det finns ett stort stöd för att ändra spelreglerna. Nu ligger bollen hos regeringen.

Ingrid Gyllfors, vd, Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB)

Leif Garph, styrelseordförande, Stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB)

Anna Wallgren, Stockholms studentkårers centralorganisation

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev