måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Gärna fler trähus, men glöm inte brandskyddet

Ett ökat byggande av trähus kan lösa många av samhällets utmaningar när det gäller såväl bostadsbrist som hållbarhetsfrågor. Men byggbranschen måste enas kring gemensamma normer och regler för hur man ska bygga in ett bra brandskydd i de nya trähusen.

Publicerad: 16 maj 2016, 12:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dagens höga trähus byggs sällan med ett bra brandskydd i fokus. I grunden är problemet bristande kunskap hos byggbranschen, skriver Brandskyddsföreningens generalsekreterare. Foto: Petra Bindel/Folkhem


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeByggreglerBostäderBostadsbristen

Replik. I en debattartikel i Dagens Samhälle föreslår företrädare från tankesmedjan Global Utmaning ökade satsningar på trähus för att få fart på bostadsbyggandet. Brandskyddsföreningen välkomnar förslaget, men beklagar att skribenterna inte lyfter frågan om brandskydd i trähus.

Att bygga flerbostadshus i trä lyfts ofta fram som en hållbar lösning på den stora bostadsbristen. Andra fördelar med att bygga i trä är att Sverige är ett av världens skogrikaste länder vilket ger korta transporter och förenklad logistik, att trä har en hög hållfasthet och att trä är förnybart och miljövänligt.

Från Brandskyddsföreningens sida är vi positiva till ökat byggande av trähus, men vi menar att husen måste byggas med ett bra brandskydd. Historien vittnar nämligen om många förödande bränder i trähus, vilket under en del av 1800-talet till och med ledde till att byggandet av trähus förbjöds. Tekniken har emellertid gått framåt sedan dess, och i dag finns det helt andra möjligheter att bygga brandsäkert även i trä.

Trots detta byggs dagens höga trähus sällan med ett bra brandskydd i fokus. I grunden är problemet bristande kunskap hos byggbranschen. Delar av träindustrin hävdar gärna att stommar i trä är lika brandsäkra som stommar i stål och betong. En del går ännu längre och menar att hus i massivträ rent av är mer brandsäkra än hus i stål och betong. Företaget Folkhem, vars affärsidé är att bygga hus i trä, slår i sina ”Tio sanningar om trähus” fast att deras ”hus i massivträ är ännu mer brandsäkra än hus av stål och betong”.

Vad menar då branschens representanter med att trähus är brandsäkra? Det som avses är vanligtvis att stommen kan behålla sin bärförmåga trots att den blir utsatt för en brand. Det är sant – stommar i trä kan i en del fall stå emot brand under längre tid än exempelvis stommar i stål, utan att rasa.

Men till skillnad från stommar i betonghus kan stommar i trähus brinna. Eld kan därmed sprida sig inne i byggnadens bärande konstruktion. En brand inne i stommen är svår att upptäcka och väldigt svår för räddningstjänsten att släcka. Risken är stor att branden sprids i hela byggnaden och därmed orsakar stora ras.

Det finns dock effektiva sätt att öka brandskyddet i trähus. Genom att använda sprinklers, brandklassade fönster och brandskyddat trä kan brandskyddet förbättras avsevärt.

I dag finns dock inga tvingande regler att bygga trähus på detta sätt. Boverkets byggregler ställer krav på ett tillfredsställande brandskydd, men detta innebär bara att byggnaden i händelse av brand ska kunna stå kvar tillräckligt länge för att människor ska hinna ta sig ut. Det finns inga krav på ett brandskydd som kan rädda själva huset.

Det innebär att det är upp till byggherrarna och byggentreprenörerna att genom eget ansvarstagande se till att nya trähus byggs med ett gott brandskydd. Byggbranschen måste därför enas kring gemensamma regler och normer för byggandet av trähus. Att företrädare för branschen hävdar att hus i massivträ är bättre skyddade mot brand än hus i stål och betong visar på bristande kunskap – de som bygger måste veta vilket skydd mot brand de får.

Ett ökat byggande av trähus kan lösa många av samhällets utmaningar när det gäller såväl bostadsbrist som hållbarhetsfrågor. Men det är vare sig samhällsekonomiskt lönsamt eller långsiktigt hållbart att bygga hus med otillräckligt brandskydd. Vår uppmaning till byggbranschen är därför: Ta ansvar och bygg in ett gott brandskydd i de nya trähusen.

Anders Bergqvist, generalsekreterare, Brandskyddsföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev