måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Förslag: Inför kommunala frizoner för byggande

För att bostadsbrist inte ska vara ett hinder för tillväxt, arbete och därmed välfärd krävs att vi lyckas med ambitionen att kraftigt öka bostadsbyggandet. Som vd för Malmös största bostadsbolag vill jag bidra med ett förslag om frizoner för byggande i storstäderna. En modell som både bostadsbeställare och byggare visat stort intresse för.

Publicerad: 31 maj 2016, 08:48

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För att bostadsbrist inte ska vara ett hinder för tillväxt, arbete och därmed välfärd krävs att vi lyckas med ambitionen att kraftigt öka bostadsbyggandet. Foto: MKB


Ämnen i artikeln:

BostadsbyggandeLOUBostäderBostadsbristenKommunerBostadspolitiska samtalen

Samtalet om hur byggandet av bostäder ska kunna accelerera har pågått en längre tid. Några förändringar är på gång som innebär ändringar i plan- och bygglagen och att länsstyrelserna inte längre ska pröva kommunala beslut om detaljplaner.

Det vore väldigt värdefullt om fler förenklingar kan genomföras som snabbt skulle kunna öka antalet bostäder. Jag skulle vilja addera två förslag som borde prövas för att ytterligare stärka förutsättningarna för ökad byggtakt.

1. Förändra LOU tillfälligt eller permanent. Ta bort eller minska möjligheten till förvaltningsprocesser och pröva istället tvister i civilmål. En sådan förändring kan grovt skisserat minska antalet överprövningar med 75 – 90 procent vilket i sig skulle göra att man efter beslut kan sätta spaden i jorden mycket snabbare. Den ”automatiska inhibitionen” som inträder vid överprövning bör också avskaffas.

Exempelvis upphandlade MKB en produktionskapacitet på 100 bostäder, som snabbt skulle kunna byggas, före årsskiftet. Detta överprövades och ligger nu i andra instansen Kammarrätten. I dag finns ingen tröskel för att överpröva eftersom det inte medför någon kostnad, dessutom får man inte verkställa upphandlingen i avvaktan på slutligt beslut. Det är uppenbart att pendeln har svängt för långt gentemot ett viktigt samhällsintresse. Här måste en bättre balanspunkt uppnås.

2. Inför frizoner för byggande i storstäderna. De kommunala processerna kring markanvändning, översiktsplaner, detaljplaner et cetera måste helt enkelt gå fortare. Peka ut vissa begränsade områden i storstäderna där enbart BBR (Boverkets byggregler) och höjdbegränsningar gäller. Detta kan införas under en tidsbegränsad period på tio år eller permanent. En sådan ökad flexibilitet skulle också kunna medföra större möjligheter att bygga hyresrätter.

När jag i olika sammanhang prövat denna fråga finner jag en stark uppslutning från såväl bostadsbeställare som byggare. Utifrån min Malmö-horisont har jag noterat att bland annat aktörer som Stena Fastigheter och Byggvesta uttryckt stort intresse för en sådan modell. Det finns en stor idérikedom och kunskap i branschen. Låt oss vara med och förverkliga byggandet av fler bostäder. Det ska vara fortsatt ordning och reda men på ett mer flexibelt sätt. I dagsläget måste man kunna se den stora samhällsnyttan med en sådan reform när bostäder kan byggas avsevärt snabbare än vad som är fallet i dag. Det finns lite att förlora men mycket att vinna.

I den nya situation som uppstått med många nyanlända i anläggningsboende krävs också förändringar i annan lagstiftning. Sedan en tid arbetar SABO med ett treårigt utvecklingsprojekt för att undersöka hur allmännyttan kan bidra ännu mer när det gäller att ordna boende åt nyanlända och samtidigt skapa en långsiktigt hållbar integration. Från Malmös perspektiv är det tydligt att konsekvenserna av EBO-lagen är trångboddhet, frekventa flyttar och socialt utanförskap. För oseriösa aktörer finns också möjlighet att utnyttja situationen. Därför krävs det förändringar även av EBO-lagen.

För att bostadsbrist inte ska vara ett hinder för tillväxt, arbete och därmed välfärd krävs att vi lyckas med ambitionen att kraftigt öka bostadsbyggandet. Situationen är sådan att det krävs en känsla av ”undantagstillstånd” där alla vägar till ökat byggande prövas samtidigt som åtgärder vidtas för att stärka integrationen och möjligheter för de som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden att få möjlighet till ett eget hem.

Terje Johansson, vd, MKB Fastighets AB

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev