Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Förminska inte problemen med akuta bostadsbristen

Att försvaga bruksvärdessystemet och peka på marknadshyror som en lösning för Stockholms bostadsmarknad är att förminska problemet med dagens akuta bostadsbrist, svarar Kurt Eliasson till Svenskt Näringsliv.

Publicerad: 11 december 2015, 09:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenAllmännyttan

REPLIK. Svenskt Näringsliv skriver i sin replik till min debattartikel att hyressättningen i storstädernas centrala delar inte speglar marknadens värdering och att prissättningen är fel. Frycklund och Grahn talar om marknaden utan att precisera vad som avses med det begreppet.

Om de menar marknaden i betydelsen hyresgäster och fastighetsägare – privata och allmännyttiga, så står vi inte så långt ifrån varandra. Det är i dag dessa parter som ingår i förhandlingssystemet och som lokalt tar fram en modell för systematisk hyressättning, där bland annat hyresgästernas värderingar om läge, service och standard spelar roll för prisbilden.

I mina ögon är det marknadens röst. Men Svenskt Näringsliv kanske menar något annat när de vill att marknaden ska slå igenom mer?

Den som läste hela min artikel noterar att jag ser behov av förbättringar av nuvarande system. Hyresmarknadens parter måste på lokal nivå arbeta mer med den systematiska hyressättningen.

Vi behöver hyror som bättre motsvarar hyresgästernas värderingar och som är ekonomiskt hållbara för bostadsbolagen – något som kanske Svenskt Näringsliv skulle beskriva som en bättre spegling av marknadens värderingar?

De skriver också att utbudet av hyresrätter minskar genom att det är lönsamt att ombilda till bostadsrätter. Om Svenskt Näringsliv har statistik som visar varför ombildningar sker, tar jag gärna del av det.

För en seriös diskussion om hur svensk bostadsmarknad kan fungera bättre behöver vi till exempel få fakta om hur stor andel av ombildningarna som sker på grund av ekonomiska överväganden, hur stor del som beror på kommunpolitiska direktiv och hur stor del som beror på att man vill ha en annan blandning av upplåtelseformer eller bekosta nyproduktion av hyresrätter.

Jag håller helt med om att bostadspolitiken måste ses som en helhet där hyresrätter, bostadsrätter och egnahem samspelar.

Ett sådant brett angrepssätt är välkommet. Att försvaga det konsumentskydd som bruksvärdessystemet utgör och peka på marknadshyror som en lösning för Stockholms bostadsmarknad som präglas av trångboddhet och korta andrahandskontrakt, är att förminska problemet med dagens akuta bostadsbrist.

Kurt Eliasson, vd SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

BostadsbristenAllmännyttan

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev