Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Förenkla byggreglerna och börja i Östergötland

Vi föreslår nu fyra konkreta åtgärder i syfte att öka bostadsbyggandet och samtidigt behålla de kvalitativa ambitionerna på stadsbyggande som vi är stolta över. Ett förslag är att regeringen utser Östergötland till försökslän för regelförenklat byggande, skriver elva centerpartister i Östergötland.

Publicerad: 23 juni 2016, 08:18

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Östergötland är särskilt lämpligt som försökslän med allt från stora städer till mindre orter.


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenPlan- och bygglagenBostadsbyggandeBostadspolitikBostadspolitiska samtalen

Många var vi nog som jublade när de blocköverskridande bostadssamtalen sjösattes. För om det är något som kan skapa långsiktighet så är det tydliga politiska ramverk. Men tyvärr har dessa havererat och samtalet snabbt övergått i gamla kända skyttegravar.

Resultatet kommer inte låta vänta på sig. Den bostadsbrist som präglat Sverige under många år, där 250 av landets 290 kommuner berörs negativt, riskerar nu övergå till en nationell bostadskris. Resultatet kommer bli tydligt. Svårigheter att flytta hemifrån, till studier eller till nytt jobb. Andrahandskontrakt och även tredjehandskontrakt kommer inte längre vara ett storstadsfenomen, utan synas i många svenska kommuner.

Trångboddheten kommer att öka markant i många svenska kommuner. Och de långsiktiga lösningarna lyser med sin frånvaro.

Under årens lopp har många syndabockar utsetts som ansvariga för det låga byggandet. Och detta fortsätter än i dag. Ena stunden är det kommunerna som inte ska leka Tarzan till att myndigheter anklagas för att tolka lagen för strikt.

Och i nästa stund är det okänsliga byggherrar och kravställande arkitekters fel. Men sanningen är att alla som finns inom byggsektorn bär lika stor skuld. Att peka finger åt enskilda delar och framhäva dem som särskilt ansvariga ger inga nya bostäder. I stället måste vi konstatera att det finns ett strukturellt problem som kräver gemensamma lösningar.

Regeringen har satt som mål att det ska byggas 700 000 nya bostäder till 2025. Vi ställer oss bakom den ambitionen. Men vi vet redan nu att det inte är tillräckligt med bostäder. Vi kommer behöva se en ännu högre byggtakt. Sanningen är dock att med nuvarande strukturer kommer resan dit att bli mycket svår. Därför krävs det reella åtgärder, och inte petande i enskilda delar.

Och den kris vi nu upplever är det gyllene tillfället vi har för att åstadkomma riktiga strukturförändringar.

Vi föreslår därför fyra konkreta åtgärder med syfte att öka bostadsbyggandet och samtidigt behålla de kvalitativa ambitionerna på stadsbyggande vi är stolta över.

1. Regeringen utser Östergötland som försökslän för regelförenklat byggande. Syftet är att erbjuda länets kommuner som en nationell resurs, en levande testbädd, där nya idéer snabbt och enkelt kan prövas i verkliga miljöer. Östergötland är särskilt lämpligt med allt från stora städer till mindre orter. Med en variation av tillväxtorter till avfolkningsorter. Med åkermark, stora kustområden, glesbygd och riksintressen.

2. Regeringen inför ett regionalt moratorium vad gäller byggregler under fem år. Byggsektorn är idag full av tyckande kring enskilda regler. Det kan gälla allt från buller till hissar och strandskydd. Genom att testa byggande utan dessa regler, under en kort period, kan vi faktiskt avgöra vilka som direkt hämmar byggandet och vilka som inte gör det.

3. Kommunerna i Östergötland inför ett gemensamt byggförenklingsprogram, vilket innebär att allt från planering till markförsäljning och bygglov ska genomlysas. I detta arbete bör även det kommunala planmonopolet belysas.

4. Kommunerna i Östergötland och parterna inom byggsektorn tillsätter ett gemensamt, och blocköverskridande, byggråd. Syftet är att säkerställa långsiktighet och transparens i arbetet för ett ökat byggande.

Sverige har alla förutsättningar för att öka byggtakten markant. Nu behövs bara de rätta strukturerna. Om samtliga inblandade parter kan göra gemensam sak framåt så kommer vi ta oss igenom även denna kris. Detta är vårt bidrag och vi hoppas fler kan bidra.

Muharrem Demirok, kommunalråd Linköping (C) och initiativtagare till Vallastaden 2017

Karin Jonsson, kommunalråd (C) Norrköping

Sven-Inge Karlsson, kommunstyrelsens ordförande (C) Ydre

Birgitta Gunnarsson, kommunalråd (C) Mjölby

Jan Arvidsson, gruppledare (C) Motala

Hugo Andersson, gruppledare (C) Finspång

Katarina Karlberg, gruppledare (C) Söderköping

Joakim Magnusson, kommunalråd (C) Åtvidaberg

Anders Ljung, gruppledare (C) Kinda

Göran Karlsson, gruppledare (C) Valdemarsvik

Anders Agnemar, gruppledare (C) Vadstena

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev