söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Stadsbyggnad

Förändringar på marginalen räcker inte

För att öka bostadsbyggandet måste de statliga reglerna för markanvändning förändras på allvar och inte bara på marginalen som skett hittills. Förslaget om att bygga högre och tätare i Stockholm är svårt att genomföra eftersom hela innerstaden är klassat som ett riksintresse.

Publicerad: 22 mars 2016, 12:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Nya bostadsområden i Stockholm har tidigare planerats i redan bebyggda hamn- och industriområden. När den marken nu snart är slut i Stockholm är frågan hur vi ska få fram mark för nya bostäder.


Ämnen i artikeln:

BostadsbristenBostadsbyggandeMiljöBostadspolitiska samtalen

Replik. Fores VD Mattias Goldmann replikerade 14 mars på min debattartikel ”Statliga regleringar hindrar bostadsbyggande” (3 mars). Tyvärr bygger Goldmanns replik i huvudsak på missförstånd av av min debattartikel och det briefing paper ”700 000 bostäder men ingen mark” som publicerades samtidigt och som ligger till grund för artikeln.

När jag skriver att riksdagen behöver ändra reglerna för markanvändning menar jag just ändras, inte att reglerna ska avskaffas helt som Goldmann skriver. När jag skriver att bostadsbyggande ibland måste få väga tyngre än skyddandet av natur, menar jag just ibland, inte införandet av ”laglöst land där det gäller att roffa åt sig mest”.

Hur Goldmann har landat i denna tolkning är något oklart, vad jag har kunnat se är han ensam om att läsa in en komplett avreglering i de relativt anspråkslösa förslag som fångats upp till exempel av ledarredaktionerna på Sveriges största morgontidningar.

Huvudpoängen i min artikel och kortrapporten är att bostadsbristen, utöver det faktum att bostadsbeståndet inte används effektivt, delvis orsakats av lågt byggande under lång tid och att detta till stor del beror på att markanvändningen är kraftigt inskränkt. Detta är särskilt tydligt i storstadsregionerna där befolkningen växer snabbast och markanvändningen är som mest begränsad.

Andra ändamål såsom naturvärden, jordbruk, friluftsliv, kommunikationer och försvar väger ofta tyngre än behovet av bostäder.  Därför har nya bostadsområden i Stockholm främst planerats på redan bebyggda områden som hamnområden och industriområden. När den marken nu snart är slut i Stockholm är frågan hur vi framöver ska få fram mark för nya bostäder.

Det bör noteras att också Goldmanns förslag till lösning, att bygga högre och tätare, i många fall begränsas av de regler för markanvändning jag vill reformera. Det faktum att hela Stockholms innerstad är klassat som ett riksintresse begränsar till exempel byggandet av höga hus i Stockholm.

Givet den stora bostadsbrist som samhället står inför är det orimligt att tidigare decenniers regler för markanvändning, som togs fram då behoven såg annorlunda ut, ska fortsätta gälla oförändrade.

För att få till stånd ett ökat bostadsbyggande är det därför nödvändigt att inte bara förmå kommunerna att bygga mer - de statliga reglerna för markanvändning behöver också förändras på riktigt och inte bara på marginalen som skett hittills. Hur detta ska ske borde vara en viktig del i de pågående bostadspolitiska samtalen mellan de röd-gröna partierna och allianspartierna.

Jesper Ahlgren, chefekonom Timbro

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev